Konferencja regionalna i Jarmark Mazurski

W Kamionce k/Nidzicy odbyła się konferencja regionalna na temat: „Partnerstwo lokalne – szansą w rozwoju obszarów wiejskich”

Program wystąpień podczas konferencji:

  1. Zasady tworzenia i działania lokalnych partnerstw
  2. Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” – dotychczasowe inicjatywy i program na 2007-2013
  3. Przykłady partnerstw lokalnych w regionie warmińsko-mazurskim
  4. Finansowanie działań partnerstw lokalnych

Otrzymaliśmy także zaproszenie na JARMARK MAZURSKI, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Projekt jest realizowany przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Gminy Nidzica