Wniosek o płatność

Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w dniu 14.06.2007r złożył wniosek o platność za pierwszy etap realizacji projektu „Barwy Mazur” finansowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, Schemat II.

Załączniki:

  • Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/186/2006: pobierz
  • Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu: pobierz

Wniosek o płatność

Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w dniu 14.06.2007r złożył wniosek o platność za pierwszy etap realizacji projektu „Barwy Mazur” finansowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, Schemat II.

Załączniki:

  • Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/186/2006: pobierz
  • Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu: pobierz