Porozumienie o współpracy

Miło nam poinformować o podpisaniu porozumienia o współpracy pomiędzy: LGD „Lider w EGO” a LGD „Brama Mazurskiej Krainy”

12-13 styczeń 2008 LGD „Brama Mazurskiej Krainy ” gościła przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO” z Ełku. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wizyta zakończyła się podpisaniem deklaracji współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania. Deklaracja ma na celu podejmowanie wspólnych decyzji w realizacji przedsięwzięć określonych w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszrów Wiejskich.

Porozumienie będzie realizowane w szczególności poprzez:

  • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych,
  • wymianę kulturalną,
  • wymianę doświadczeń wunikających z realizacji projektów w ramach Pilotażowego Programu LEADER+,
  • wspólne działanie w Krajowej Sieci Leader+,
  • współpracę przy tworzeniu produktów turystycznych i propagowaniu posiadanych walorów w kraju i za granicą,
  • konsultacje i współpracę przy realizacji przyszłych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.