Goście ze Szwecji

W dniach 12-15 lutego gościliśmy 9 osobową grupę reprezentującą LGD LEADER+ Gotland ze Szwecji.

Pierwszego dnia  goście zwiedzili zamek, źródła rzeki Łyna, stadninę koni w Zimnej Wodzie, leśniczówkę „Jednorożec” i  Zajazd Myśliwski w Wiknie. Wieczorem razem  z członkami Zarządu LGD „Brama Mazurskiej Krainy” uczestniczyli w „biesiadzie zamkowej”.

Następnego dnia odbyło się spotkanie z burmistrzem Dariuszem Szypulskim i wicestarostą Lechem Brzozowskim. Szwedzi  zapoznali się również z działalnością Nidzickiego Funduszu Lokalnego.

Po obiedzie goście udali się do  Kamionki, gdzie prezes Krzysztof Margol zaprezentował działania  LGD i opowiedział o „Garncarskiej Wiosce” . Odbyły się tu również warsztaty rzemieślnicze –  witraże. Każdy z gości samodzielnie wykonał dla siebie pamiątkę z pobytu w „Garncarskiej Wiosce”. Wizytę w Kamionce zakończył „wieczór  mazurski”.

Zobacz fotorelację:

 

Cykl szkoleń i seminariów

Zapraszamy na sykl szkoleń i seminariów.

Szkolenia:

  • 22-23 lutego 2008r. – Stare Jabłonki k/Ostródy
  • 14-15 kwietnia 2008r. – Wilkasy k/Giżycka
  • 5-6 maja 2008r – Rozogi „Zajazd Tusinek”

Temat: „Tworzenie przedsiębiorstw społecznych”

PROGRAM SZKOLENIA NT. Tworzenie przedsiębiorstw społecznych

Godzina Dzień I
09.30-10.00 Rejestracja uczestników szkolenia
10.00-11.30 Wprowadzenie do szkolenia. Znaczenie ekonomii społecznej. Ćwiczenie – wzajemne poznanie uczestników.
11.30-11.45 Przerwa na kawę
11.45-13.15 Prezentacja rezultatów projektu „Budujemy nowy Lisków”. Prezentacja filmu o utworzonych w Nidzicy i w Ełku przedsiębiorstwach społecznych.
13.15-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-15.30 Podmioty ekonomii społecznej: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki prawa handlowego. Ćwiczenie „mocne i słabe strony przedsiębiorstw społecznych”
15.30-15.45 Przerwa na kawę
15.45-17.30 Tworzenie spółdzielni socjalnej „krok po kroku” oraz zasady działalności na przykładzie spółdzielni w Prostkach i w Golubiach.

Ćwiczenie „fabryka życzeń”

17.30 Zakończenie szkolenia
Godzina Dzień II
09.30-10.00 Rejestracja uczestników szkolenia
10.00-11.30 Tworzenie przedsiębiorstwa społecznego w formie spółki z o.o. – krok po kroku oraz zasady działania na przykładzie „Garncarskiej wioski”

Marketing przedsiębiorstwa społecznego – praca w grupach

11.30-11.45 Przerwa na kawę
11.45-13.15 Klaster – organizacyjna forma partnerskiej współpracy – zasady tworzenia klatsra turystycznego „Garncarska wioska”. Ćwiczenie „budowa modelu”.
13.15-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-15.30 Przyszłość ekonomii społecznej. Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej.
15.30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Seminaria: 

  • 21 kwietnia – Przyborowice k/Płońska „Dworek Marzenie”
  • 28 kwietnia 2008r. – Kamionka k/Nidzicy

Temat: „Ekonomia społeczna, dobre praktyki, doświadczenia na podstawie projektów PIW EQUAL”

Program wystąpień podczas seminarium:

  1. W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej  „Budujemy nowy Lisków”
  2. Doświadczenia z działalności przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach projektów PIW EQUAL
  3. Ekonomia społeczna szansą na przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji
  4. Dyskusja panelowa: Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce