Ogólnopolska konferencja i Wesele Mazurskie

8 maja 2008r. w Kamionce k/Nidzicy odbędzie się Ogólnopolska konferencja z Weselem Mazurskim. Temat konferencji: „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej”.

Program wystąpień podczas konferencji:

  1. W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej
  2. Budowanie kapitału społecznego
  3. Ekonomia społeczna a rozwój lokalny
  4. Możliwości i perspektywy finansowania przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej w Polsce
  5. Przedsiębiorczość społeczna – dobre praktyki, doświadczenia i wyzwania na przyszłość
  6. Przedsiębiorstwo społeczne w działaniu – prezentacja produktów Przedsiębiorstwa Społecznego „Garncarska Wioska”

Projekt jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.