Wrześniowe zapowiedzi

1 września – „ Pożegnanie Lata ” – Szkotowo. Festyn rekreacyjno – sportowy promujący Powiat Nidzicki

9 września – „ Święto Plonów ” – Janowo. Festyn rekreacyjny w czasie którego rozstrzygnięty zostanie konkurs „ Lokalny produkt Mazurskiej Krainy”

16 września – „ Mazurskie Wesele ” i Jarmark Mazurski – Kamionka. Impreza kulturalna promująca dawne tradycyjne obrzędy ludowe na Mazurach

23 września – „ Święto Pieczonego Ziemniaka” – Kuce. Festyn rekreacyjny

Projekt „BARWY MAZUR” jest realizowany przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” działania  „Pilotażowy Program LEADER +”, Schemat II.