Grant i szkolenia

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA zaprasza zainteresowanych uzyskaniem grantu oraz udziałem w szkoleniach, nauczycieli języka angielskiego z wiejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, do zapoznania się z niniejszą informacją i przystąpienia do udziału w Programie English Teaching.

Celem Programu jest wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miejscowości, a także wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich.

„Pełny pakiet” Programu ET jest kompleksową inwestycją w rozwój zawodowy wiejskiego nauczyciela języka angielskiego poprzez wzmocnienie jego kompetencji zawodowych.

Nauczyciele chcący uczestniczyć w „pełnym pakiecie” Programu ET, proszeni są o złożenie listu intencyjnego w terminie do 15 lutego 2012. Wzór listu oraz dokładny opis zasad do pobrania na przejściowej stronie http://englishteaching.home.pl/elearning/

W przypadku zakwalifikowania do „pełnego pakietu” nauczyciel otrzyma następującą ofertę:

  • 2 szkolenia metodyczne
  • 2 szkolenia integracyjno-aktywizacyjne
  • możliwość ubiegania się o grant (na pozalekcyjne zajęcia edukacyjne podnoszące znajomość języka angielskiego wśród uczniów) dla szkoły oraz pomoc w jego przygotowaniu i realizacji.

Szkolenia są bezpłatne (wyżywienie i nocleg zapewnia Fundacja NIDA). Jedynie koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Informujemy, że potencjalni beneficjenci osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013 na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektów muszą posiadać NUMER IDENTYFIKACYJNY PRODUCENTA nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Beneficjenci muszą złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów w Biurze Powiatowym ARiMR.

Wniosek do pobrania: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html