Wniosek o ponowną ocenę

Uprzejmie informujemy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia Rady LGD. Pisemne odwołanie wg wzoru zamieszczonego poniżej należy złożyć w Biurze LGD w Nidzicy, Plac Wolności 1 w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach wyboru operacji.

Pliki do pobrania:

  • wniosek o ponowną ocenę wniosku o dofinansowanie operacji: pobierz

Listy rankingowe MP

Listy rankingowe wniosków:

  1. „Małe projekty” – lista do pobrania
  2. „Odnowa i rozwój wsi” – lista do pobrania

Uprzejmie informujemy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia Rady LGD. Pisemne odwołanie wg wzoru zamieszczonego poniżej należy złożyć w Biurze LGD w Nidzicy, Plac Wolności 1 w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach wyboru operacji.

Pobierz: Wniosek o ponowną ocenę wniosku o dofinansowanie operacji.

Lista rankingowa OiRW

Listy rankingowe wniosków:

  1. „Odnowa i rozwój wsi” – lista do pobrania *xls

Uprzejmie informujemy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia Rady LGD. Pisemne odwołanie wg wzoru zamieszczonego poniżej należy złożyć w Biurze LGD w Nidzicy, Plac Wolności 1 w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach wyboru operacji.

Pobierz: Wniosek o ponowną ocenę wniosku o dofinansowanie operacji.

Posiedzenia Rady LDG

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zawiadamia o posiedzeniach Rady LGD, które odbędą się w dniach: 12 i 15 marca 2012 w siedzibie biura LGD , 13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1, o godz. 8.00 celem oceny i wyboru operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz tzw. „Małe projekty” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.