Walne Zebranie Członków LGD

W dniu 12 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Brama Mazurskiej Krainy”, podczas którego dokonano m.in. wyboru władz LGD na nową kadencję.

Na początku Prezes LGD Krzysztof Margol przedstawił sprawozdanie Zarządu LGD   z działalności w 2011 r. a przewodniczący Komisji Rewizyjnej sprawozdanie finansowe. Zebrani podjęli jednogłośnie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności za 2011 r. oraz o udzieleniu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium  z działalności za okres 01.01.2011 do 31.12.2011.

Następnie Prezes LGD przedstawił informację nt działań LGD w czasie 4-letniej kadencji ustępującego Zarządu oraz o bieżącej i planowanej na 2012 r. działalności Związku.

Następnie dokonano wyboru Zarządu, do którego weszli dotychczasowi jego członkowie.

Zarząd LGD:

  1. Krzysztof Margol – Prezes  Zarządu
  2. Grzegorz Zapadka – Wiceprezes Zarządu
  3. Alicja Eidtner – Skarbnik
  4. Iwona Błęcka – Członek Zarządu
  5. Jacek Jankowski – Członek Zarządu

oraz wyboru Komisji Rewizyjnej:

  1. Zygmunt Dramiński
  2. Katarzyna Jabłońska
  3. Jolanta Ziemska

Ponadto zostały ustalone składki członkowskie dla Nadleśnictw na 2012 r. oraz przyjęto w poczet członków LGD firmę NINVA Sp. z o.o. z siedzibą w Januszkowie.