Parlament Wiejski w Szwecji 2012

Zrealizowane zostało kolejne zadanie zaplanowane w ramach międzynarodowego projektu współpracy  Transgraniczna Przedsiębiorczość Leader Blekinge/Warmia – Mazury.

W dniach od 5 do 9 września 2012 r., przedstawiciele samorządów z terenu dwóch Lokalnych Grup Działania: „Warmiński Zakątek” i „Brama Mazurskiej Krainy” uczestniczyli w Szwedzkim Parlamencie Wiejskim. Plan tego,o międzynarodowym charakterze wydarzenia, realizowany był na terenie 5 gmin należących do regionu Blekinge.
Pierwszego dnia pobytu w Szwecji nasza grupa została przyjęta na placu budowy hali sportowej w Holmsjö, gdzie jeden z miejscowych przedsiębiorców zaangażowanych w realizację inwestycji opowiadał m.in. o źródłach finansowania przedsięwzięcia oraz korzyściach dla społeczności lokalnej jakie przyniesie jego realizacja.

Tego samego dnia, w miejscowości Nävragöl wzięliśmy udział w spotkaniu dotyczącym modernizacji terenów wiejskich poprzez budowę linii światłowodowych. Temat został nam przybliżony przez obecnych na spotkaniu specjalistów w tej dziedzinie, którzy opowiedzieli o ciekawej inicjatywie lokalnej. W tej małej  miejscowości zawiązane zostało stowarzyszenie, do którego przynależność zadeklarowało 130 lokalnych gospodarstw. Dzięki wsparciu merytorycznemu pracowników gminy stowarzyszenie złożyło skuteczny wniosek o pomoc finansową na budowę linii światłowodowych. Dotacji udzieliła instytucja, której odpowiednikiem w Polsce jest Samorząd Województwa.
Po obiedzie odbyliśmy spotkanie z Carlem-Axelem Ottossonem, szefem wydziału ds. Rozwoju Gospodarczego gminy Karlskrona, a następnie z przedstawicielką Urzędu Pracy w Karlskronie. Pani Małgorzata Andersson, z pochodzenia Polka,  opowiadała o polityce aktywizacji zawodowej w gminie. Mieliśmy okazję dokonać porównania między szwedzkimi a polskimi metodami walki ze zjawiskiem bezrobocia.

Zobacz fotorelację z wizyty:

Późnym popołudniem, w Ronneby,  uczestniczyliśmy w  uroczystym rozpoczęciu Szwedzkiego Parlamentu Wiejskiego, którego oficjalny charakter podkreśliły wystąpienia szwedzkich polityków wysokiego szczebla.  Wydarzeniu towarzyszył występ chóru, przemarsz orkiestry, pokaz cyrkowy  szczudlarzy.
W czasie wieczornego spotkania z politykami oraz przedstawicielem szwedzkiej Lokalnej Grupy Działania, przedstawiono nam bliższe informacje na temat organizowanego Parlamentu Wiejskiego, jego założeń, spodziewanych rezultatów.

Następnego dnia, w gminie Olofström   mieliśmy okazję zapoznać się z rezultatem ciekawej  inicjatywy dzieci ze szkoły w Kyrkhult. Przy pomocy nauczycieli, dzieci napisały  list do lokalnego banku z prośbą o pomoc finansową na cel rewitalizacji kąpieliska nad jeziorem Södersjön. Pozytywna odpowiedź banku została wyrażona wolą przekazania miejscowej szkole 200 tyś koron szwedzkich.

Zgodnie z programem wizyty studyjnej, przed południem odbyliśmy  spotkanie z dyrektorem Wydziału ds. Edukacji w gminie Olofström. Pan Lars-Olof Ludvigsson opowiadał o funduszach gminy, zasadach finansowania placówek oświatowych i  szczegółowo odpowiadał na wszelkie pytania odnoszące się do tych kwestii.

W dalszej części dnia, spotkaliśmy się z uzdolnianą młodzieżą ze szkoły sportowej Nordenbergsskola. Przybliżone zostały nam normy obowiązujące w Szwedzkich szkołach . Niektóre z zasad tam obowiązujących okazały się zupełnie odmienne od tych panujących w polskich placówkach.  Na przykład w Szwecji dzieci chodzą w szkole na boso, ewentualnie w zmiennym obuwiu.  Godną zazdrości  jest panująca w Szwecji praktyka, zgodnie z którą to szkoła wyposaża dzieci we wszelkie niezbędne pomoce naukowe ( książki, zeszyty, długopisy), zwalniając rodziców z poważnych wydatków.

Po obiadowej przerwie, Szef Wydziału ds. Kultury Fizycznej i Rekreacji w gminie Olofström  oprowadził  naszą grupę po terenie miejscowego obiektu sportowego, przybliżając zasady funkcjonowania tego typu placówek w Szwecji. Na teranie tej samej gminy odwiedziliśmy również kilka innych miejsc  służących dzieciom i młodzieży w  rozwijaniu ich zainteresowań.

Ostatni dzień pobytu w Szwecji rozpoczęliśmy od wyjazdu z Karlskrony do Belganet, aby spotkać się z lokalnym stowarzyszeniem działającym na rzecz promocji jednej z niewielu wiosek tematycznych w regionie.  W tej samej miejscowości obejrzeliśmy swoistą wystawę sztuki współczesnej, której eksponaty ustawione zostały nad brzegiem rzeki.

Po południu, po owocnie spędzonym czasie, ubogaceni w zdobytą wiedzę udaliśmy się w drogę powrotną do Polski.