Nowi członkowie LGD

W dniu 23 października 2012 r. w hotelu Mazurskie Marzenie w Januszkowie odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Jednym z ważniejszych punktów było przyjęcie  w poczet LGD nowych członków, którymi są:

  • Anna Godlewska Wyroby Rękodzielnicze
  • PASIEKA Piotr Tkaczuk

Nowi członkowie reprezentują sektor gospodarczy.

Zaproszenie na szkolenie

W dniach 19 i 20 listopada 2012r. Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” organizuje szkolenie z zakresu pisania i rozliczania projektów.

Pierwsze szkolenie 19.11.2012r. odbędzie się w  Garncarskiej Wiosce w Kamionce k/Nidzicy. Szkolenie w dniu 20.11.2012r. będzie miało miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie.  Szkolenie dotyczyć będzie pisania i rozliczania projektów w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013 w szczególności tzw. „małych projektów”. Serdecznie zapraszamy wszystkich beneficjentów Osi 4 Leader oraz tych, którzy mają zamiar składać wnioski za pośrednictwem LGD do udziału w szkoleniu.

Na zgłoszenia czekamy do 12 listopada br. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać e-mailem: lgd@nida.pl lub pocztą na adres biura LGD. Podczas wypełniania formularza należy pamiętać o zaznaczeniu lokalizacji wybranego terminu szkolenia.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać pod numerem tel.: 89 625 43 37.

Wizyta studyjna

W dniach 26-28 września br. odwiedzili nas przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z siedzibą w Miliczu. Tematem przewodnim trzydniowej wizyty studyjnej były przykłady pomysłów na budowanie ofert turystycznych indywidualnych i wiosek tematycznych bazujących na zasobach lokalnych oraz aktywność grup nieformalnych i wiejskich stowarzyszeń.

W środę w godzinach popołudniowych 42 – osobowa grupa z Milicza przyjechała do Nidzicy a ich wizyta rozpoczęła się od zwiedzania górującego nad miastem zamku. Następnie przedstawiciele LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” udali się do Wikna gdzie w pensjonacie Gawra nad jeziorem Omulew zostali zakwaterowani. Na miejscu powitali ich przedstawiciele LGD „Brama Mazurskiej Krainy” Barbara Tyszka Dyrektor Biura oraz Krzysztof Margol Prezes LGD. Po krótkiej regeneracyjnej przerwie Prezes LGD zaprezentował działania i projekty realizowane w ramach realizacji strategii LGD Brama Mazurskiej Krainy. Następnie została przedstawiona prezentacja nt Kreowania produktów klastra turystycznego „Szlak Dziedzictwa Kulturowego”. Nasi goście zapoznali się  z nowatorską inicjatywą klastrową utworzoną na terenie LGD Brama Mazurskiej Krainy polegającą na stworzeniu trwałych ram współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami oraz samorządami lokalnymi. Następnie podczas wspólnej kolacji przedstawiciele obu LGD mięli okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji.

Następny dzień rozpoczął się od wyjazdu do Orłowa „Krainy Żółwia” gdzie prężnie działa Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej. Członkowie OCAL spotkali się z uczestnikami wizyty w siedzibie stowarzyszenia – w nowo wyremontowanej świetlicy gdzie opowiadali  o realizowanych projektach, trudnościach w pozyskiwaniu pieniędzy na funkcjonowanie stowarzyszenia oraz radości ze wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej. Po spotkaniu uczestnicy wizyty udali się do pobliskiej Jabłonki – niewielkiej miejscowości turystycznej nad pięknym jeziorem Omulew, gdzie spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa „Razem dla wszystkich”. Tam nasi goście zapoznali się z przykładami aktywności lokalnej mieszkańców wsi, korzystania ze środków w ramach Osi 4 – Leader oraz z dotacji w ramach programu Działaj Lokalnie. Spotkanie zakończył spacer po miejscowości skąd przedstawiciele „Partnerstwa dla Doliny Baryczy” udali się do Garncarskiej Wioski w Kamionce. Na miejscu nasi goście zapoznali się z ideą funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego na przykładzie bogatej oferty Wioski Garncarskiej oraz zwiedzili Rajski Ogród. Wysłuchali także prezentacji na temat marketingu    i kreowania produktów wioski tematycznej. Ten pełen wrażeń dzień zakończył się wieczorem mazurskim – sztandarowym produktem Garncarskiej Wioski. Nasi goście próbowali specjałów tradycyjnej mazurskiej kuchni oraz wysłuchali mazurskich przyśpiewek w wykonaniu nidzickiego artysty.

Zobacz fotorelację:

Kolejny dzień wizyty rozpoczął się wyjazdem do Piwnic Wielkich gdzie uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się „tradycyjnej produkcji” bab pruskich w wykonaniu Pana Kazimierza Abramczyka. Następnie przedstawiciele LGD Partnerstwo dla Doliny Baryczy udali się do Rozóg, gdzie na styku pogranicza mazursko-kurpiowskiego znajduje się Zajazd Tusinek. W Tusinku nasi goście m.in. obejrzeli karczmę regionalną, sklep farmerski a po całym gospodarstwie oprowadzał grupę właściciel Pan Grzegorz Winiarek. Po obiedzie złożonym z miejscowych przysmaków przedstawiciele LGD udali się w podróż powrotną do domu.

Obserwacje, dyskusje i wspólne spotkania to cenne doświadczenia, które z pewnością pozytywnie przyczynią się do poprawy życia społeczności lokalnej obu LGD. Dziękujemy serdecznie gościom za przyjazd oraz wiersz, który o nas dla nas napisali.

OMULEW, OMULEW – WODO PRZEŹROCZYSTA,
ZIELONA WŚRÓD SZUWARÓW, GŁĘBOKA I CZYSTA.

NA 6-CIU-SET HEKTARACH ROZLEWASZ SWE FALE,
POŚRÓD OLCH, WIERZBY I PAŁKI WYGLĄDASZ WSPANIALE.

NAD TOBĄ KRĄŻY ORZEŁ, RYBOŁÓW I KANIA,
KORMORAN, ŁABĘDŹ I CZAPLA MAJĄ TU MIESZKANIA.

KOCZUJĄ TUTAJ MEWY, BOBRY POMIESZKUJĄ,
RYSIE I JELENIE DOBRZE W KNIEI SIĘ CZUJĄ.

POMOSTY WŚRÓD SZUWARÓW NA WĘDKARZY CZEKAJĄ,
LESZCZ, LIN, SANDACZ, UKLEJA ZŁOWIĆ SIĘ TU DAJĄ.

CZASEM SZCZUPAK PRZEPŁYNIE, AMUR LUB TOŁPYGA,
RÓWNIEŻ KARP SWOJĄ ŁUSKĄ W CHŁODNEJ WODZIE MIGA.

W DALI MAMY NIDZICĘ I WIEŻĘ ZAMKOWĄ
A W WIKNIE GAWRĘ – NAS GOŚCIĆ GOTOWĄ.

Z DOLINY BARYCZY TUTAJ PRZYJEŻDŻAMY
Z OKOLIC MILICZA UKŁON ODDAWAMY.

RÓWNIEŻ MY Z PAKOSŁAWSKA PIĘKNIE DZIĘKUJEMY
O PIĘKNIE WARMII I MAZUR WSZYSTKIM OPOWIEMY.

Rozalia Kindrat