Spotkanie aktywizacyjne

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o dotacje unijne w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zapraszamy do udziału w spotkaniu aktywizacyjnym.

Podczas spotkania będzie można uzyskać informację o możliwości składania wniosków w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD „Brama Mazurskiej Krainy” oraz zapoznać się z podstawowymi założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie odbędzie się 17 grudnia o godz. 13:30 w „Gancarskiej Wiosce” w Kamionce k/Nidzicy.