Ważna informacja

Uwaga Beneficjenci Małych Projektów!

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2013 roku zmienia się stawka godzinowa dla wkładu własnego w formie nieodpłatnej pracy własnej, którą należy wycenić wg stawki 20,23 zł/godz.

Ankiety monitorujące

WAŻNE! UWAGA BENEFICJENCI!

Po realizacji i rozliczeniu projektów złożonych do LGD w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” prosimy o wypełnienie ankiet monitorujących i dostarczenie ich na adres Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica.

Ankiety zamieszczone są w zakładce KONKURSY – PROW-LEADER 2007-2014, ANKIETY MONITORUJĄCE