„Bo czyż warto inaczej na ziemi tej żyć”

3 sierpnia zapraszamy do „Jarzębinowego amfiteatru” w Garncarskiej Wiosce na V Festiwal Ballad Bułata Okudżawy. Kilkunastu wykonawców, kilkadziesiąt ballad Mistrza Bułata. Gwiazdami wieczoru będą Dominika Żukowska i Andrzej Korycki. W przerwie festiwalu aukcja dzieł sztuki z przeznaczeniem na warsztaty w domu pracy twórczej dzieci i młodzieży NIEZAPOMINAJKA.

Początek Festiwalu – godz. 18.30, wstęp wolny.

Festiwal dofinansowują: Program LEADER -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Centrum Doradcze Programów Pomocowych, Fundacja NIDA, Nidzicki Fundusz Lokalny, sponsorzy indywidualni i firmy. Organizatorem wydarzenia jest Przedsiębiorstwo Społeczne „Garncarska Wioska”.

Konkurs na pamiątkę lokalną

Zapraszamy wszystkich pełnoletnich mieszkańców z obszaru działania LGD, podmioty gospodarcze oraz organizacje mające swoją siedzibę na terenie działania LGD do udziału w konkursie na pamiątkę lokalną obszaru Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, którego celem jest pozyskanie pamiątki służącej do promocji obszaru LGD oraz stanowiącej atrakcję dla turystów.

Prace konkursowe powinny być przygotowane w formie projektu graficznego oraz przedmiotu wykonanego w różnych technikach z uwzględnieniem charakterystycznych dla obszarów zasobów tj. glina, drewno, wiklina, kamień itp. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Formularza zgłoszeń oraz dostarczenie pracy konkursowej do dnia 30 sierpnia 2013 r. do godz. 16.00, do siedziby biura LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w konkursie zawarte są w załączonym regulaminie.

Do pobrania:

Transgraniczna Przedsiębiorczość w Finale

Z radością informujemy, że nasz partnerski projekt „Transgraniczna Przedsiębiorczość Leader Blekinge/Warmia – Mazury realizowany we współpracy z LGD „Warmiński Zakątek” oraz LAG LEADER Blekinge w Szwecji, wraz z 4 innymi projektami znalazł się w finale konkursu Nordic-Baltic Cooperation Awards w kategorii Rozwój Regionalny.

Konkurs dla najlepszych transnarodowych projektów współpracy Nordycko – Bałtyckiej został ogłoszony przez Sieć Obszarów Wiejskich Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Polski oraz Szwecji, w celu podkreślenia znaczenia współpracy transnarodowej  i wzmocnienia roli programu Leader we wdrażaniu Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Promowany był przez polską  Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.

Do ogłoszonego w 5 kategoriach tematycznych konkursu wpłynęło 60 zgłoszeń, w tym pięć z udziałem polskich Lokalnych Grup Działania. Kategorie konkursowe to: Młodzież, Turystyka, Kultura, Rozwój Lokalny oraz Zasoby lokalne, Środowisko.

Projekt Transgraniczna Przedsiębiorczość Blekinge/Warmia – Mazury został zgłoszony do kategorii Rozwój Lokalny przez Partnera Wiodącego projektu: Leader Blekinge. Polskim Koordynatorem projektu jest LGD „Warmiński Zakątek” a Współpartnerem projektowym LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Nasz projekt ZOSTAŁ ZAKWALIFIKOWANY DO FINAŁU KONKURSU JAKO JEDEN Z DWÓCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ z udziałem polskich Lokalnych Grup Działania.
Finał konkursu odbędzie się w dniach 26 – 27 września 2013 roku w Tallinie.