Wniosek o ponowną ocenę

Uprzejmie informujemy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia Rady LGD. Pisemne odwołanie wg wzoru zamieszczonego poniżej należy złożyć w Biurze LGD w Nidzicy, Plac Wolności 1 w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach wyboru operacji.

Pliki do pobrania:

  • wniosek o ponowną ocenę: pobierz

Nasz projekt zwycięzcą konkursu

W dniu 26 września 2013 roku w Tallinie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu dla najlepszych transnarodowych projektów współpracy Nordycko – Bałtyckiej:  Nordic-Baltic Cooperation Awards.

Z radością i nieskrywaną dumą pragniemy Państwa poinformować, że nasz partnerski projekt „Transgraniczna Przedsiębiorczość Leader Blekinge / Warmia – Mazury realizowany we współpracy z LGD „Warmiński Zakątek” oraz LAG LEADER Blekinge w Szwecji, został zwycięzcą konkursu w kategorii Rozwój Lokalny.

266-img-5978

Konkurs na pamiątkę lokalną rozstrzygnięty

Do konkursu zgłoszonych zostało 15 propozycji pamiątki zaprojektowanych i wykonanych przez sześć podmiotów z obszaru działania LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. W dniu 20 września 2013 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny zgłoszonych projektów pamiątek i rozstrzygnęła konkurs wskazując laureatów. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie prac to: technika wykonania i walory estetyczne, oryginalność pomysłu i atrakcyjność formy, nawiązanie do tradycji, historii, charakterystycznych zasobów lokalnych i przyrodniczych obszaru Brama Mazurskiej Krainy a także możliwość powielania wzoru i wdrożenie do produkcji w przyszłości.

Przedstawiamy laureatów

  • I miejsce – Przedsiębiorstwo Społeczne Garncarska Wioska Sp. z o.o. – za zegar w formie kafla mazurskiego wykonany ręcznie z gliny, malowany tradycyjnie majoliką, szkliwiony, wypalany w piecu garncarskim. Nawiązuje do dawnych tradycji produkcji kafli.
  • II miejsce – Pan Kazimierz Abramczyk – za borowika marynowanego w kwasie mlekowym z zastosowaniem gotowania na parze – MAZURY ZAKLĘTE W SŁOIKU
  • III miejsce – Pani Weronika Tadaj – Królikiewicz – za deseczkę z topoli lub brzozy z nadrukiem charakterystycznym dla obszaru LGD Brama Mazurskiej Krainy.

Wręczenie nagród odbędzie się 5 października 2013 r. o godz. 14.00 (sobota) podczas Jarmarku Benedyktyńskiego – Przyjedź po zdrowie i urodę, organizowanego w Garncarskiej Wiosce  w Kamionce. Wszystkie zgłoszone prace konkursowe zostaną wystawione do oglądania przez publiczność.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim autorom prac za zgłoszenie ich do konkursu. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii prac konkursowych i do udziału w Jarmarku.

Zaproszenie do udziału w projekcie

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” we współpracy z LGD „Warmiński Zakątek” oraz LGD  „Południowa Warmia” planuje realizację projektu, którego celem jest wdrożenie innowacyjnego mechanizmu rozwoju wsi w postaci  WSI TEMATYCZNYCH, oraz zaktywizowanie przedsiębiorcze mieszkańców wsi, w celu poprawy sytuacji  społeczno- ekonomicznej obszaru działania LGD „Brama Mazurskiej Krainy”, LGD „Warmiński Zakątek”, LGD „Południowa Warmia”, na rzecz rozwoju gospodarczego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru wiejskiego. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, wizyty studyjnej oraz zakup materiałów pozwalających na zainicjowanie lub rozwinięcie produktów wsi tematycznej.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy podmioty, które:

  • posiadają siedzibę na terenie wiejskim, objętym Lokalna Strategią Rozwoju LGD „Brama Mazurskiej Krainy”,
  • są członkami LGD „Brama Mazurskiej Krainy”,
  • posiadają formę prawną w ramach której mogą  prowadzić działalność gospodarczą,
  • dysponują odpowiednim kapitałem osobowym i rzeczowym pozwalającym na zainicjowanie lub rozwinięcie oferty produktów, usług wsi tematycznej w miejscowości wiejskiej.

Zakwalifikowanie podmiotu do projektu nastąpi na podstawie  danych zawartych w złożonym formularzu. Oceniony zostanie pomysł na stworzenie lub rozwój wsi tematycznej. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie również posiadany potencjał osobowy i rzeczowy organizacji pozarządowej. Wzięte zostanie również pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie w zadania realizowane przez LGD „Brama Mazurskiej Krainy”.

Formularz uczestnictwa należy wypełnić i złożyć osobiście w siedzibie biura, przesłać listownie na adres: LGD „Brama Mazurskiej Krainy”, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica,
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: e.wadecka@lgdbmk.pl do dnia 25.09.2013.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu  telefonicznego z przedstawicielami biura LGD, pod numerem: 89 625 43 37.

Do pobrania: