Szkolenie

Uwaga!!! Szkolenie z zakresu tworzenia i funkcjonowania klastrów

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu w zakresie tworzenia i funkcjonowania klastrów. Szkolenie  ma na celu przygotować lokalnych przedsiębiorców lub osoby planujace podjąć działalność gospopdarczą na obszarze LGD do wspólpracy w zakresie świadczenia usług. Do uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy mieszkańców obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy” w szczególności: przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Pierwsze szkolenie odbędzie się 13 listopada 2013r. w Garncarskiej Wiosce w Kamionce, drugie szkolenie w dniu 14 listopada 2013r. będzie miało miejsce w Karczmie Leśniczanka w Wielbarku. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa do 8 listopada br. za pośrednictwem poczty elektronicznej – r.milewska@lgdbmk.pl

LGD na Międzynarodowych Targach Poznańskich

W dniach 17-19 października 2013 r. odbyły się już kolejne targi turystyczne TOUR SALON w Poznaniu, które od lat gromadzą wystawców z kilkudziesięciu krajów oraz wielotysięczną publiczność szukającą pomysłów na ciekawe spędzanie wolnego czasu. Podczas tegorocznej edycji targów  Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” prezentowała walory turystyczne i kulturowe swego obszaru wspólnie z innymi wystawcami na stoisku Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  Odwiedzający nasze stoisko mieli możliwość zapoznania się z ofertami turystycznymi, ciekawymi atrakcjami i produktami turystycznymi z obszaru działania LGD. Atrakcją stoiska stała się degustacja naszych regionalnych przysmaków m.in. przepysznych serów kozich i krowich, regionalnego chleba ze smalcem oraz oryginalnych, pikantnych ciastek czyli fafernuchów.

Podsumowując dla wystawców udział w targach to możliwość umocnienia swojego wizerunku, miejsce szerokiej prezentacji najnowszych ofert i atrakcji turystycznych, a także spotkań biznesowych i nawiązywania nowych kontaktów. TOUR SALON to niezwykle ważne w świecie turystyki targi. Dzięki uczestnictwu w nich LGD miała możliwość zaprezentować cały obszar Bramy Mazurskiej Krainy promując walory turystyczne naszych Gmin.

Zobacz fotorelację z Targów:

Posiedzenie Rady LGD

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zawiadamia o posiedzeniu Rady, które odbędzie się 11.10.2013r.w Nidzicy, Plac Wolności 1 o godz. 10:00  w celu rozpatrzenia odwołań.

Szkolenie

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw społecznych. Szkolenie obejmuje tematykę m.in. podstawy prawne funkcjonowania stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółek prawa handlowego o statusie non profit, działalność gospodarczą organizacji pozarządowych, finansowanie przedsiębiorstw społecznych.

Do uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy mieszkańców obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy” w szczególności: lokalnych liderów, przedstawicieli sektora publicznego i organizacji pozarządowych. Pierwsze szkolenie odbędzie się 15 października 2013r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pasymiu, drugie szkolenie w dniu 16 października 2013r. będzie miało miejsce w Garncarskiej Wiosce w Kamionce k/Nidzicy. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa do 11 października br. za pośrednictwem poczty elektronicznej – r.milewska@lgdbmk.pl