Laur Najlepszym z Najlepszych

Z przyjemnością informujemy, że LGD „Brama Mazurskiej Krainy” oraz nasz Partner LGD „Warmiński Zakatek” zostały laureatami tegorocznej nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Laur Najlepszym z Najlepszych” w kategorii Rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

List Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego

298-obraz-77

Spotkania aktywizujące

  • Płośnica (Urząd Gminy) – 14 luty  godz. 10.00
  • Pasym (Miejski Ośrodek Kultury) – 18 luty  godz. 12.00
  • Janowo (Zespół Szkół) – 24 luty godz. 14.00
  • Rozogi (Gminny Ośrodek Kultury) – 27 luty godz. 10.00

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach aktywizacyjnych, podczas których będzie można uzyskać informacje o możliwości składania wniosków w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD „Brama Mazurskiej Krainy” oraz zapoznać się z podstawowymi założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o dotacje unijne w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zachęcamy do udziału w spotkaniach.

Do pobrania:

Ważna informacja

Uwaga! Beneficjenci małych projektów

Informujemy, że potencjalni beneficjenci osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013 na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektów muszą posiadać NUMER IDENTYFIKACYJNY PRODUCENTA nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Beneficjenci muszą złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów w Biurze Powiatowym ARiMR.

Wniosek do pobrania: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html