Lista rankingowa wniosków

W dniu 11 marca br. odbyło się posiedzenie Rady LGD, na którym zostały ocenione wnioski złożone w ramach działania – tzw. „Małe projekty”.

Lista rankingowa do pobrania

Informujemy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia Rady LGD. Pisemne odwołanie wg wzoru zamieszczonego poniżej należy złożyć w Biurze LGD w Nidzicy, Plac Wolności 1 w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach wyboru operacji.

Plik do pobrania

Posiedzenie Rady LGD

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 11 marca 2014 r w Nidzicy, Pl. Wolności 1, o godz. 8.30  celem oceny i wyboru operacji tzw. małych projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.