Wynajem sali

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: wynajem sali na Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

Pobierz zapytanie ofertowe: TUTAJ

Organizacja szkolenia

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: wynajem sali szkoleniowej oraz zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Pobierz zapytanie ofertowe: TUTAJ

Folder promocyjny

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: opracowanie graficzne oraz druk folderu promującego dorobek kulinarny obszaru LGD

Pobierz zapytanie ofertowe TUTAJ