Posiedzenie Rady LGD

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu  2 września 2014 r w Nidzicy, Pl. Wolności 1, o godz. 9.00  celem oceny i wyboru operacji tzw. małych projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu

LGD „Brama Mazurskiej Krainy”  zaprasza do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu współpracy  „ Warmińsko Mazurskie Wsie Tematyczne”  dla przedstawicieli obszarów wiejskich zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach tworzonej na ich terenie wsi tematycznej oraz liderów lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, formalnych grup mieszkańców.

Zapraszamy do udziału w jednodniowych szkoleniach w  następujących terminach:

  • 29 sierpień 2014 w godz. od 10.00 do 17.00- siedziba Fundacji Kreolia-Kraina Kreatywności w Jerutkach – Jerutki 81, gm. Świętajno
  • 30 sierpień 2014 w godz. od 10.00 do 17.00– Przedsiębiorstwo Społeczne „Garncarska Wioska” w Kamionce, Kamionka 5, gm. Nidzica

Program szkolenia: pobierz

Prowadzenie warsztatów

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na temat tworzenia produktów wsi tematycznych  z wykorzystaniem lokalnych walorów – QUESTÓW

Pobierz zapytanie ofertowe: TUTAJ

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej

W związku z realizacją projektu współpracy „Warmińsko- Mazurskie Wsie Tematyczne” zapraszamy lokalnych liderów wiejskich, przedstawicieli stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich  do uczestnictwa w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 20-22 sierpnia 2014 r.  Celem wizyty studyjnej będzie zapoznanie się ze stosowanymi na terenie województwa Podlaskiego  koncepcjami ożywienia gospodarczego wsi z wykorzystaniem produktów lokalnych.  Miejscem wizyty studyjnej będzie teren gdzie dobrze funkcjonuje doceniana przez turystów oferta produktowa obszaru wiejskiego.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do dnia 18.08.2014 r.  drogą mailową na adres: lgd@nida.pl,  za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając  na adres siedziby biura LGD „Brama Mazurskiej Krainy”: Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, lub składając bezpośrednio w biurze LGD.

Do pobrania:

  • harmonogram wizyty studyjnej: pobierz
  • formularz zgłoszeniowy: pobierz