Opracowanie broszury

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: opracowanie treści broszury o ciekawych projektach zrealizowanych na obszarze LGD „Brama Mazurskiej Krainy” ze środków osi 4 LEADER PROW 2007-2013

Pobierz zapytanie ofertowe: TUTAJ

Druk broszury

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: druk broszury o ciekawych projektach zrealizowanych na obszarze LGD „Brama Mazurskiej Krainy” ze środkow osi 4 LEADER PROW 2007-2013

Pobierz zapytanie ofertowe: TUTAJ