Organizacja szkoleń

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: wynajem sali szkoleniowej oraz zapewnienie wyżywienia dla uczestników 5 spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych.

Pobierz zapytanie ofertowe: TUTAJ

Ewaluacja strategii

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: przeprowadzenie ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

Pobierz zapytanie ofertowe: TUTAJ