Spotkania informacyjno-szkoleniowe

Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza do udziału w spotkaniach szkoleniowo-informacyjnych przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców i rolników z powiatu nidzickiego, szczycieńskiego i działdowskiego.

Celem spotkań jest przedstawienie informacji o zasadach wdrażania działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój kierowany przez społeczność),   zawartości i zasadach opracowania LSR oraz o przewidywanych środkach  dostępnych dla  organizacji społecznych, przedsiębiorców i  rolników z obszaru działania LGD  w latach 2016-2020.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

– 10.03.2015 r. godz. 10.00 – Organizacje Pozarządowe
– 11.03.2015 r. godz. 10.00 – Przedsiębiorcy
– 12.03.2015 r. godz. 10.00 – Spółdzielnie Socjalne
– 17.03.2015 r. godz. 10.00 – Rolnicy

Miejsce spotkania : Kamionka k/Nidzicy „Garncarska Wioska”

Do pobrania:

KONSULTACJE 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” przygotowuje program działań na lata 2014-2020. Prosimy o podzielenie się spostrzeżeniami na temat dotychczas realizowanych projektów oraz pomysłami, jakie działania należy uwzględnić w nowym okresie. Państwa uwagi zostaną uwzględnione podczas tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD.  Aby wziąć udział w konsultacjach społecznych należy wypełnić ankietę i wysłać ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lgd@nida.pl , tradycyjnej na adres biura LGD, Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica.

Do pobrania:

  • Ankieta ewaluacyjno – diagnozująca do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Brama mazurskiej Krainy” na lata 2014-2020: pobierz

Szkolenie z zakresu geocachingu

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza w dniach 20-21 lutego 2015r. w godz. od 9.00 do 16.00 na bezpłatne szkolenie z zakresu geocachingu.
Miejsce szkolenia: Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” , ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica.

Tematyka szkolenia: poznanie zagadnień geocachingu, posługiwanie się odbiornikiem GPS, opracowanie i wykonanie skrytek, lokalizacja skrytek oraz opieka nad nimi, wprowadzanie danych do serwisu geocaching.pl

Uczestnik szkolenia powinien dysponować własnym laptopem. Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: r.milewska@lgdbmk.pl do dnia 17 lutego br. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania:

  • Karta zgłoszenia do pobrania: pobierz