Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.
„Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się 18 czerwca 2015r. w Garncarskiej Wiosce w Kamionce k/ Nidzicy. Czas trwania szkolenia od 9:00 do 14:00.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Cele szkolenia:

  • Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.
  • Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
  • Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Program szkolenia:

  • Rejestracja uczestników
  • Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  • Przerwa kawowa
  • Prezentacja działań PROW 2014-2020
  • Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
  • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
  • Lunch

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 15 czerwca br. mailowo na adres lgd@nida.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 89 625 43 37, 784 556 520

Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.