Fundusze unijne w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie  na rok 2015  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Do pobrania: 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020, na 2015 rok: pobierz

W celu uzyskania szerszych informacji zachęcamy Państwa do kontaktu z odpowiednimi instytucjami ogłaszającymi poszczególne konkursy.
Jako źródło informacji rekomendujemy również portal Instytucji Zarządzającej: http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl.