Przygotowania programu działań

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” przygotowuje program działań na lata 2014-2020. Prosimy o podzielenie się spostrzeżeniami na temat dotychczas realizowanych projektów oraz pomysłami, jakie działania należy uwzględnić w nowym okresie. Wyniki konsultacji wykorzystane zostaną w opracowywanej strategii. Aby wziąć udział w konsultacjach społecznych należy wypełnić ankiety i wysłać je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lgd@nida.pl , tradycyjnej na adres biura LGD, P1l. Wolności 1, 13-100 Nidzica.

Umowa podpisana

23 września 2015 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w  Olsztynie podpisano osiem kolejnych umów z Lokalnymi Grupami Działania na wsparcie obszarów wiejskich.

W uroczystości podpisania umów uczestniczyli: Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa  oraz przedstawiciele poszczególnych  LGD  w województwie warmińsko-mazurskim. Wnioski o przyznanie pomocy w programie wsparcia przygotowawczego złożyło 11 Lokalnych Grup Działania na kwotę ponad 1,4 mln zł.

Lokalnej Grupie Działania „Brama Mazurskiej Krainy przyznano wsparcie w wysokości 132 tys. zł.  Otrzymane środki LGD  przeznaczy na funkcjonowanie biura w okresie przejściowym oraz opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Przyznane środki pochodzą z poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” (wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER), objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.