10 lat LGD Brama Mazurskiej Krainy

LGD „Brama Mazurskiej Krainy” – 10 lat wspierania rozwoju i promocji obszarów wiejskich oraz aktywizacji i integracji mieszkańców wsi

28.04.2006 roku zarejestrowana została Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Założycielami organizacji były: Ludowy Klub Sportowy Orzeł w Janowcu Kościelnym, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kozłowo, Nidzicki Fundusz Lokalny, Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy i Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”.

W okresie 2006-2008 organizacja działała na terenie powiatu nidzickiego, a od 2009 roku LGD „Brama Mazurskiej Krainy” działa na terenie powiatów nidzickiego, szczycieńskiego i działdowskiego. Do 2015 roku organizacja działała jako związek stowarzyszeń, a od 30 października 2015 roku jako stowarzyszenie osób prawnych i fizycznych.

Na dzień 28 kwietnia 2016 roku, po 10 latach, członkami LGD „Brama Mazurskiej Krainy” jest 13 gmin (Nidzica, Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo, Działdowo, Iłowo-Osada, Płośnica, Szczytno, Jedwabno, Rozogi, Świętajno, Dźwierzuty, Wielbark), 3 powiaty (działdowski, nidzicki, szczycieński) 7 gminnych instytucji kultury, 29 organizacji pozarządowych, 19 firm, 20 osób indywidualnych. LGD obejmuje obszar zamieszkały przez 98 tys. mieszkańców.

W okresie 10 lat LGD „Brama Mazurskiej Krainy” przeznaczyła 11 milionów 900 tysięcy zł na projekty rozwoju wsi z Programu PROW LEADER oraz 186 tyś. zł z innych programów finansowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Gminę Nidzica. Dofinansowane zostały inicjatywy organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, przedsiębiorców, rolników, osób indywidualnych, szkół, bibliotek i świetlic.
Utworzonych zostało 5 nowych organizacji pozarządowych, uzyskało dofinansowanie 25 firm, w 38 wioskach urządzono place zabaw i miejsca rekreacji oraz wybudowano lub wyremontowano 74 obiekty infrastruktury społecznej ( świetlice wiejskie, domy kultury, biblioteki, obiekty sportowe).

Przybyło 84 miejsc noclegowych w hotelach i pensjonatach, wyremontowano 7 zabytkowych obiektów.
Ponad 800 osób uczestniczyło w szkoleniach z zakresu wiejskiej przedsiębiorczości, zarządzania organizacjami, marketingu, a 1700 dzieci objętych było zajęciami pozalekcyjnymi w świetlicach wiejskich.
Dofinansowano 85 imprez promocyjnych i wydarzeń rekreacyjnych, w których uczestniczyło 47 tysięcy osób. Na obszarze aktywności LGD „Brama Mazurskiej Krainy” wykreowano 10 nowych produktów turystycznych.

Inicjatorem utworzenia LGD i od 10 lat Prezesem jest Krzysztof Margol a od 9 lat funkcję Dyrektora Biura LGD „Brama Mazurskiej Krainy” pełni Barbara Tyszka.

Jubileuszowa konferencja, która będzie jednocześnie konferencją otwierającą nowy okres funkcjonowania LGD „Brama Mazurskiej Krainy” i realizacji programu PROW LEADER odbędzie się w dniu 2 lipca w „Garncarskiej Wiosce”.

Informacja o zakończeniu postępowania

OBWIESZCZENIE
Zakończenie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020”

Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 – tekst jednolity), podaje się do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020”.

Do dokumentu „Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020” zostały załączone:

 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020”;
 • Opinie organów o których mowa w art. 57 i 58 Ustawy ooś tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wydanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania w związku z art. 54 pkt. 1 Ustawy ooś;
 • Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 42 pkt. 1 Ustawy ooś.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, Pl. Wolności 1, 13 – 100 Nidzica.

Nabór na stanowiska

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowiska pracy:

 1. Specjalista ds. RLKS i sprawozdawczości wybrano Panią Annę Just
 2. Specjalista ds. przedsiębiorczości i współpracy wybrano Pana Daniela Bugajskiego

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 • wybrane osoby spełniły wszystkie wymogi formalne na w/w stanowiska pracy. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazały się operatywnością, wiedzą oraz udowodniły swoje umiejętności i predyspozycje do pracy.

II etap rekrutacji na stanowiska pracy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji n/w stanowiska pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się kandydaci:

Specjalista ds. przedsiębiorczości i współpracy:

 1. Ewa Nowicka
 2. Magdalena Ekiert-Jaworska
 3. 3. Daniel Bugajski

Specjalista ds. RLKS i sprawozdawczości:

 1. Magdalena Ekiert-Jaworska
 2. Anna Just

VIII edycja AGROTRAVEL

VIII MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI – KIELCE, 7-10.04.2016

W dniach 7-10 kwietnia  w Kielcach odbyły się VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL promujące produkty związane z turystyką wiejską i agroturystyką. LGD „Brama Mazurskiej Krainy” uczestniczyła w tegorocznej edycji targów w ramach projektu realizowanego przez LGD „Warmiński Zakątek” jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Na stoisku swoją ofertę  zaprezentowało 7 wsi tematycznych z Warmii i Mazur.
Obszar LGD „Brama Mazurskiej Krainy” reprezentowała Kamionka „Garncarska Wioska” oraz Jerutki „Wieś Sztuki”.
Nasze wyjątkowe stoisko „Warmińsko Mazurskie Wioski Tematyczne” otrzymało II nagrodę w kategorii „Najciekawsze stoisko”.

Poniżej nasza fotorelacja: