Konsultacje zmian do LSR 2014-2020

W związku z koniecznością dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” na lata 2014  – 2020,  w trybie określonym w  załączniku nr 1 do LSR pkt 2.4,  czyli koniecznością dostosowania LSR do wymogów instytucji wdrażającej lub zarządzającej przedstawiamy do konsultacji LSR w  następujących zakresach:

  • zakres zmian w LSR – budżet, plan działania: pobierz
  • zakres zmian w LSR – wskaźniki: pobierz
  • zakres zmian w LSR – załącznik nr 4- Budżet: pobierz
  • zakres zmian w LSR – plan działań informacyjnych i promocyjnych: pobierz
  • zakres zmian w LSR – załącznik nr 14 – Plan szkoleń Rady i Członków Zarządu LGD: pobierz
  • zakres zmian w LSR – załącznik nr 14 – Plan szkoleń pracowników LGD: pobierz
  • formularz zmian w LSR: pobierz
  • LSR na lata 2014-2020: pobierz

Uwagi do zmian w LSR można wnosić za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: lgd@nida.pl do dnia 24.06.2016r.

Podpisanie umowy

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 podpisana

W dniu 20 maja 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” reprezentowana przez Prezesa Krzysztofa Margola  zawarła umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju kierowanego przez społeczność. Przyznane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wysokość dofinansowania wynosi 2 664 750 euro, w tym 2 612 500 euro stanowi kwotę wsparcia na realizację poszczególnych działań w ramach LSR, natomiast  52 250 euro przeznaczone zostało na wdrażanie projektów współpracy do 2018 roku.

Konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w ramach realizowanego projektu „Młody Obywatel – Aktywny Obywatel” ogłasza konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną.

Konkurs dotyczy trzech gmin: Nidzica, Płośnica, Świętajno.
Inicjatywę może zgłaszać organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna składająca się  z min. 5 osób. Wspierane będą inicjatywy oddolne, których celem jest promocja aktywności obywatelskiej i partycypacji w sprawy publiczne.

Termin składania zgłoszeń upływa 17 czerwca 2016 roku.

Do pobrania:

2015_logo_FIO_v1Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej