Biuletyn informacyjny 1/2016

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanymi informacjami dotyczącymi Stowarzyszenia oraz harmonogramem planowanych przedsięwzięć, które już wkrótce zostaną zainicjowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Biuletyn informacyjny 1/2016: pobierz

Wzory formularzy

Formularze wniosków poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – link do strony