Głosuj na Garncarską Wioskę i Rajski Ogród w Kamionce !

Portal turystyczny www.dzieckowpodrozy.pl, przeprowadza w dniach od 26 grudnia 2016 do 28 stycznia 2017 głosowanie na najlepszą atrakcję dla dzieci w Polsce w 2017 roku. W gronie 30 nominowanych atrakcji znalazła się także Garncarska Wioska i Rajski Ogród w Kamionce. Zachęcamy do oddania głosu na to wyjątkowe miejsce.  Wystarczy przy nazwie Garncarska wioska i Rajski Ogród kliknąć: lubię to. Udostępnijcie tą informacje wśród swoich znajomych. Garncarską  Wioskę w 2016 roku odwiedziło ponad 5 tys. dzieci. W 2017 roku, już od wiosny 2017 roku nowe atrakcje w Garncarskiej Wiosce: kręgielnia dla dzieci, muzeum ceramiki i garncarstwa, wyspa skarbów w Rajskim Ogrodzie, skrzydlaty świat  i Klockolandia.

Szczegóły i głosowanie na stronie:

http://www.dzieckowpodrozy.pl/ranking-najlepsze-atrakcje-dla-dzieci-w-polsce

Uwaga !

W dniu 23 grudnia 2016 r. Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” będzie czynne w godzinach 8-12.

Za utrudnienia przepraszamy

Informacja o zakończonej procedurze wyboru i oceny operacji- listy rankingowe

W dniu 15.12.2016 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje złożone w ramach przedsięwzięć: Podejmowanie działalności gospodarczej- START UP, Rozwijanie działalności gospodarczej.

Lista rankingowa operacji:
1.Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP:
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i z LSR w konkursie Nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej pobierz
– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej pobierz
– Lista operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej pobierz

2. Rozwijanie działalności gospodarczej:
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 2/2016 – rozwój działalności gospodarczej pobierz
– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 2/2016 – rozwój działalności gospodarczej pobierz
– Lista operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 2/2016 – rozwój działalności gospodarczej pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 15.12.2016 r. pobierz

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa. Protest należy złożyć osobiście w Biurze LGD. pobierz

Gmina Jedwabno- spotkanie informacyjne dla grup defaworyzowanych

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Jedwabno, które odbędzie się 20.12.2016 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Jedwabnie.
Na spotkanie informacyjne zapraszamy w szczególności osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej, należące do wskazanych w LSR grup defaworyzowanych.