Informacja o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji grantowych – listy rankingowe

W dniu 18.01.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje grantowe złożone w konkurach 5/2016, 6/2016, 7/2016 i 8/2016  w ramach  naborów projektów grantowych.

Listy  rankingowe w ramach poszczególnych projektów grantowych:

5/2016 – Upowszechnienie idei ekonomii społecznej, w tym integracji społecznej wokół idei wsi tematycznych:
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i z LSR w konkursie Nr 5/2016 – Upowszechnienie idei ekonomii społecznej, w tym integracji społecznej wokół idei wsi tematycznych pobierz
– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 5/2016 – Upowszechnienie idei ekonomii społecznej, w tym integracji społecznej wokół idei wsi tematycznych pobierz
– Nie utworzono listy operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 5/2016 – Upowszechnienie idei ekonomii społecznej, w tym integracji społecznej wokół idei wsi tematycznych
– Nie utworzono listy operacji odrzuconych przez LGD w konkursie Nr 5/2016 – Upowszechnienie idei ekonomii społecznej, w tym integracji społecznej wokół idei wsi tematycznych

6/2016 – Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych:
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 6/2016 – Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych pobierz
– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 6/2016 – Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych pobierz
– Nie utworzono listy operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 6/2016 – Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych
– Nie utworzono listy operacji odrzuconych przez LGD w konkursie Nr 6/2016 – Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych

7/2016 –  Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promującym obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych:

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 7/2016 –Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promującym obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych pobierz
– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 7/2016 –  Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promującym obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych pobierz
– Lista operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 7/2016 –  Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promującym obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych pobierz
– Nie utworzono listy operacji odrzuconych przez LGD w konkursie Nr 7/2016 –  Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promującym obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych

8/2016 –  Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych:

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 8/2016 –  Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych pobierz
– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 8/2016 –  Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych pobierz
– Lista operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 8/2016 –  Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych pobierz– Nie utworzono listy operacji odrzuconych przez LGD w konkursie Nr 8/2016 –  Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 18.01.2017 r. pobierz

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 22 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo odwołania od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wzór odwołania pobierz

Zakończony nabór wniosków nr 8/2016

W  dniu 21 grudnia 2016 roku został zakończony nabór wniosków nr 8/2016 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z obszaru tematycznego:

Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury         

 w ramach projektu grantowego:

Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych

Poniżej publikujemy listę złożonych wniosków.

pobierz listę

Zakończony nabór wniosków nr 7/2016

W  dniu 21 grudnia 2016 roku został zakończony nabór wniosków nr 7/2016 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z obszaru tematycznego:

Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury         

 w ramach projektu grantowego:

Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promującym obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych

Poniżej publikujemy listę złożonych wniosków.

pobierz listę

Zakończony nabór wniosków nr 6/2016

W  dniu 21 grudnia 2016 roku został zakończony nabór wniosków nr 6/2016 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z obszaru tematycznego:

Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 w ramach projektu grantowego:

Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych        

Poniżej publikujemy listę złożonych wniosków.

pobierz listę