Konkurs Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2017

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 300 000 złotych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

Projekty inwestycyjne muszą mieć na celu zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu oraz dodatkowo:
– poprawę warunków życia ludności wiejskiej,
– zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego,
– wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 50% łącznych kosztów realizacji projektu przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zarząd województwa zarekomenduje projekty sejmikowi województwa, który podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację najlepszych przedsięwzięć inwestycyjnych. Przyjmowanie wniosków potrwa do 21 kwietnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje i dokumenty na stronie internetowej: link

KONGRES WIOSEK TEMATYCZNYCH W POLSCE MARÓZ – KAMIONKA 5 -6 MAJA 2017

Zapraszamy na Mazury na II Kongres Wiosek Tematycznych. W kongresie zaplanowano udział przedstawicieli kilkudziesięciu polskich wiosek tematycznych z Polski. Podczas kongresu zaprezentowane  zostaną doświadczenia i sukcesy wiosek tematycznych i produkty turystyczne wiosek. Porozmawiamy o skutecznych metodach aktywizacji mieszkańców wsi, zasadach kreowania ofert turystycznych oraz skutecznym marketingu działań wiosek tematycznych. II dnia kongresu zorganizujemy jarmark wiosek tematycznych podczas wydarzenia „Pamiętajmy o ogrodach” w Kamionce – siedzibie Garncarskiej Wioski.  Udział w kongresie jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty podróży. Przejazdy podczas kongresu zapewniają bezpłatnie organizatorzy.

Program kongresu i formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj: KONGRES WIOSEK TEMATYCZNYCH 2017

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 2

Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ”, Nidzickim Funduszem Lokalnym,  Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych „STOPA”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia” i Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 2.
Szczegóły na stronie:  http://warmiamazurylokalnie.pl/

Ośrodek Animacyjno – Doradczy Nidzicki Fundusz Lokalny, zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie z powiatów nidzickiego, szczycieńskiego i działdowskiego na spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które obędzie się 03.04.2017 r o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy (duża sala konferencyjna). Podczas spotkania omówione zostaną zasady uczestnictwa w konkursie oraz instrukcja obsługi generatora wniosków. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 31.03.2017 pod nr tel. 729 280 011 lub na adres e-mail: niezapominajka@nidzica.pl.