Rozstrzygnięcie konkursu wokalnego „Kocham Śpiewać Polskie Piosenki”

11 maja w Garncarskiej Wiosce odbył się konkurs wokalny skierowany do dzieci i młodzieży 13 gmin przynależących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Konkurs poprzedzony został warsztatami muzycznymi prowadzonymi przez członków zespołu „Czerwony Tulipan” oraz warsztatami z gwary mazurskiej.
Decyzją Jury:

NAGRODA GŁÓWNA KONKURSU MIĘDZYGMINNEGO – WYJAZD DO OPOLA NA 25. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI PIOSENKOBRANIE -OTRZYMAŁA JULIA KUSZKOWSKA GMINA IŁOWO-OSADA

Kategoria IV-VI
II miejsce   Maja Wierzchołowska gmina Szczytno
II miejsce   Julia Abramczyk gmina Wielbark
III miejsce  Wojciech Skrajny gmina Świętajno
III miejsce  Wiktoria Kłusek gmina Dźwierzuty
III miejsce  Izabela Mojsiewicz gmina Janowo
III miejsce  Aleksandra Jarzynka gmina Płośnica

Kategoria Gimnazjum
I miejsce   Karolina Żabińska – gmina Wielbark
II miejsce  Agata Franckiewicz – gmina Płośnica
III miejsce Weronika Pietkiewicz – gmina Szczytno

 

II Kongres Wiosek Tematycznych

W dniach 5-6 maja 2017 roku odbył się II Kongres Wiosek Tematycznych w Polsce. Ponad 200 osób z całej Polski uczestniczyło w wykładach nt. aktywizowania mieszkańców wsi, skutecznego marketingu działań organizacji społecznych i możliwości finansowania inicjatyw tworzenia i rozwijania wiosek tematycznych.

Zaprezentowane zostały przykłady działań wiosek tematycznych z Województwa Warmińsko–Mazurskiego, Borów Tucholskich oraz Obwodu Czerkaskiego na Ukrainie. Podczas drugiego dnia kongresu w Garncarskiej wiosce koło Nidzicy, wioski zorganizowały swoje stoiska z prezentacją produktów i oferowanych usług. Wioski tematyczne są bardzo ciekawym pomysłem na rozwój wiejskiej przedsiębiorczości, kreowania innowacyjnych produktów turystycznych oraz aktywizacji i integracji mieszkańców wsi. 

Kongres zorganizowała Fundacja NIDA we współpracy z LGD „Brama Mazurskiej Krainy” i wioskami tematycznymi z Warmii i Mazur w ramach projektu „Wieś z pomysłem – pomysł na wieś” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Społecznych.

Pierwsze umowy podpisane !

Dnia 4 maja 2017 roku w Olsztynie zostało podpisanych 18 umów o przyznaniu pomocy na realizację operacji w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na łączną kwotę 2 044 445,00 złotych.

Umowy z Beneficjentami Programu zostały zawarte z Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

W województwie warmińsko-mazurskim od 2016 roku działa 12 Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym 9 LGD monofunduszowych, 2 LGD dwufunduszowe i 1 Lokalna Grupa Rybacka (LGR), które współfinansują swoje lokalne strategie rozwoju (LSR) ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW) oraz z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 (PO RYBY). 

Pierwsze konkursy dla wnioskodawców, uruchomione przez dziesięć lokalnych grup działania, odbyły się pod koniec roku 2016 i w pierwszym kwartale 2017 roku. W związku z ich zakończeniem, po przeprowadzeniu oceny przez Radę Decyzyjną, za pośrednictwem lokalnych grup działania do Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło łącznie 360 wniosków o przyznanie pomocy, 2 wnioski na projekty własne LGD oraz 10 wniosków na realizację projektów grantowych.

Zgodnie z harmonogramami planowanych naborów za pośrednictwem LGD i LGR poszczególne grupy w 2017 roku przeprowadzą kolejne konkursy.

Lista podpisywanych umów