Kolejne umowy podpisane – LEADER

13 listopada 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie gmina Iława podpisano  w ramach inicjatywy Leader objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 łącznie 33 umowy o wartości ponad 3,3 mln zł. Samorząd województwa reprezentowali Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin.

Beneficjenci objęci zasięgiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” podpisali dwie umowy na Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP oraz jedną na Rozwój działalności gospodarczej. Ponadto nasze Stowarzyszenie podpisało  umowę na projekt grantowy tj. „Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych”