Spotkanie informacyjne – zadania grantowe

W związku z planowanym naborem wniosków, zapraszamy wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na zadania grantowe w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w  otwartym spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.03.2018 r. o godz. 11.00 w sali „Ptasie Radio” w Przedsiębiorstwie Społecznym Gancarska Wioska w Kamionce k/ Nidzicy.

III Edycja konkursu wokalnego pn. „KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ma przyjemność poinformować o ogłoszeniu konkursu wokalnego pn. „KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI”.

Celem konkursu jest rozwój aktywności twórczej, pasji i edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży z Mazur, mieszkających w małych środowiskach poprzez upowszechnianie polskiej twórczości artystycznej – polskich piosenek, języka polskiego.

Eliminacje do konkursu odbędą się w dwóch etapach:

1) ELIMINACJE GMINNE (marzec-kwiecień 2018 r.) zorganizowane w 13 gminach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Podczas eliminacji wyłonieni zostaną laureaci w dwóch kategoriach wiekowych (IV-VI i GIMNAZJUM), którzy zostaną zakwalifikowani do etapu międzygminnego. Każdy uczestnik przygotuje dwie piosenki.

2) ELIMINACJE MIĘDZYGMINNE (10 maja 2018 r.). Eliminacje zostaną poprzedzone warsztatami  muzycznymi dla wszystkich uczestników, prowadzone przez specjalistów muzycznych z wieloletnim doświadczeniem – członków zespołu „Czerwony Tulipan”.

Dla jednego laureata międzygminnego konkursu wokalnego pn. „KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI” główną nagrodą jest sfinansowanie i akredytacja do udziału w 26. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRANIE 2018 w Opolu, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału i do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

 

Kolejne umowy w ramach Programu LEADER podpisane!

12 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisanych zostało 5 umów o przyznaniu pomocy w ramach wsparcia na wdrażanie operacji poprzez strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Łączna kwota wsparcia dla operacji wynosi 510 589,00 zł.
Beneficjenci objęci zasięgiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zawarli umowy w ramach  Podejmowania działalności gospodarczej – START UP oraz  Zachowania dziedzictwa kulturowego.
Podpisane umowy o przyznaniu pomocy stanowią kolejny etap rozdysponowania środków unijnych w ramach LEADER PROW na lata 2014-2020. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz jej beneficjenci podpisali umowy na kwotę ponad 4,4 mln złotych.

Skrócenie czasu pracy Biura LGD w dniu 15.02.2018 r.

Z powodu odbywającego się w dniu 15.02.2018 r. warsztatu refleksyjnego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama  Mazurskiej Krainy” Biuro LGD „Brama Mazurskiej Krainy” będzie czynne do godziny 11:00. Za utrudnienia przepraszamy.