Zapraszamy na spotkania informacyjne!

W związku z planowanym naborem wniosków, zapraszamy wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartych spotkaniach informacyjnych zgodnie z załączonym harmonogramem.

MIEJSCOWOŚĆ

DATA GODZINA MIEJSCE

Nidzica

06.04.2018

13:30

Sala konferencyjna, Zamek w Nidzicy

Janowiec  Kościelny

26.03.2018

10:00

Urząd Gminy Janowiec Kościelny

Janowo

17.04.2018 12:00 Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Kozłowo

05.04.2018 11:00

Urząd Gminy Kozłowo

Działdowo 18.04.2018 10:00

Urząd Gminy Działdowo

Iłowo-Osada

09.04.2018 13:00 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie
Płośnica 12.04.2018 10:00

Urząd Gminy Płośnica

Szczytno

04.04.2018 11:00 Urząd Gminy Szczytno, Sala sesyjna

Jedwabno

6.04.2018 11:00 Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie
Dźwierzuty 10.04.2018 10:00

Urząd Gminy Dźwierzuty

Świętajno 11.04.2018 12:00

Urząd Gminy Świętajno

Rozogi 16.04.2018 10:30

Urząd Gminy Rozogi

 

 

Spotkanie informacyjne Gmina Wielbark

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy” w związku z planowanym naborem wniosków, zaprasza wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się o godzinie 10 dnia 14 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku.

W sposób szczególny zachęcamy do uczestnictwa przedstawicieli samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, organizacji, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne działające na danym terenie.

Podczas spotkania będzie można zapoznać się z  planowanymi przedsięwzięciami, które zostaną dofinansowane w bieżącym okresie programowania. Omówione zostaną poszczególne działania oraz podstawowe założenia Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2014-2020.