Majówka w Garncarskiej Wiosce

Zapraszamy na majówkę w Garncarskiej Wiosce. Codziennie od 1 do 6 maja przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci, dla rodzin. 1 maja zapraszamy na piknik rodzinny i turnieje gier : w bule, w badmintona, w kręgle, w rzucaniu do celu. Dzieci w wieku przedszkolnym zapraszamy do KLOCKOLANDII, a wszystkich na warsztaty ceramiczne i pyszne, regionalne potrawy do gospody oraz na zwiedzanie Rajskiego Ogrodu. 2 maja turnieje gier planszowych (szachy, warcaby, scrabble), a 3 maja z okazji 100 lecia Naszej Niepodległej  sadzimy drzewa w alei niepodległości w Rajskim Ogrodzie. Od 4 do 6 maja kiermasz ogrodniczy.

Szczegółowy program MAJÓWKI – pobierz

LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU„DZIAŁAJ LOKALNIE 2018”

NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE ORAZ POWIATEM NIDZICKIM

OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU„DZIAŁAJ LOKALNIE 2018” POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

Program adresowany jest do:

  1. organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,
  2.  zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszeń zwykłych,
  3. oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
  4. grup nieformalnych (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Organizacje Turystyczne.
  5. grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. 

 W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które:

  • mają siedzibę w gminach: Nidzica, Janowiec Kościelny, Kozłowo, Janowo
  • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

W tegorocznej edycji wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl od dnia 04 kwietnia 2018 do dnia 07 maja 2018 roku.

Regulamin konkursu oraz wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszlokalny.nidzica.pl.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 729 280 011 lub mailowo: niezapominajka@nidzica.pl
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie „Działaj Lokalnie” zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się w dniu w 19.04.2018 o godzinie 16:00 w Przedsiębiorstwie Społecznym Garncarska Wioska w Kamionce.
Prosimy o potwierdzenie udziału w  szkoleniu pod numerem telefonu 729 280 011 lub mailowo: niezapominajka@nidzica.pl

Harmonogram konkursu:
Termin składania wniosków – od 04 kwietnia 2018 do 07 maja 2018

Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej – 14 maja 2018
Realizacja projektów – 15 maja 2018 do 15 listopada 2018
Uroczyste wręczenie dotacji – 02 czerwca 2018

Kolejne umowy w ramach Programu LEADER podpisane !

W dniu 26 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej, Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podpisanych zostało 5 umów o przyznaniu pomocy w ramach Poddziałania 19.2 przez Leadera PROW 2014-2020 pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Naszymi Beneficjentami
Beneficjenci objęci zasięgiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zawarli umowy w ramach Podejmowanie działalności gospodarczej i Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202. Łączna kwota wsparcia wyniosła 551 000,00 zł.
Podpisane umowy o przyznaniu pomocy stanowią kolejny etap rozdysponowania środków unijnych w ramach LEADER PROW na lata 2014-2020. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz jej beneficjenci podpisali umowy na kwotę ponad 5,8 mln złotych.