Konkurs na wydarzenie integrujące społeczność lokalną

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” realizuje projekt „Aktywny Obywatel – Lokalny Obywatel” w ramach Programu FIO 2018. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zapraszamy organizacje społeczne z gmin Płośnica, Nidzica i Świętajno do zgłaszania pomysłów na organizację wydarzenia publicznego w okresie od 1 czerwca do 30 listopada , które otrzyma wsparcie w ramach realizowanego projektu. Kryteriami wyboru wydarzenia są: przewidywana liczba uczestników, liczba zaangażowanych w realizacje wolontariuszy, w tym członków młodzieżowej rady gminy, udział lokalnej społeczności w organizacji wydarzenia- partnerzy, udział własny w organizacji wydarzenia (wkład rzeczowy, finansowy, praca wolontariuszy), uwzględnienie i wyeksponowanie 100 lecia Niepodległości Polski.

Zgłoszenia inicjatyw prosimy przysyłać do dnia 25 czerwca do godz. 16.00 na adres mailowy: d.bugajski@lgdbmk.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwa wydarzenia, organizator, data i miejsce, przewidywana liczba uczestników, liczba zaangażowanych wolontariuszy oraz ich rola w organizacji wydarzenia, kosztorys wydarzenia, opis w jaki sposób wydarzenie będzie promowało 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, jak zostanie zapewniony udział młodzieży w organizacji wydarzenia.

Projekt „Aktywny Obywatel – Lokalny Obywatel”  dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Uroczyste podpisanie umów – Kamionka 08.06.2018 r.

8 czerwca 2018 roku w Kamionce podpisaliśmy 6 umówo powierzenie grantu z udziałem przedstawicieli organizacji oraz władz gmin członkowskich na realizację zadań w ramach Zachowania i ochrony środowiska oraz zapobieganiu zmianom klimatu.

Lp. Grantobiorca Nazwa zadania Wartość zadania
(w zł)
Kwota grantu
(w zł)
1.  

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA NARZYM

EKOPRZEDSZKOLAKI TO FAJNE DZIECIAKI UCZĄ DOROSŁYCH JAK OKAZAĆ KULTURĘ I CHRONIĆ NATURĘ 20 372,14 19 118,00
2. NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY „Nie wyrzucaj jak leci, wszystkiego do śmieci” 19 668,80 18 972,00
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Iłowie I Dzień Ziemi Iłowskiej 21 296,60 18 975,00
4. „STOWARZYSZENIE POD LIPĄ” DYDAKTYCZNY OGRÓDEK METEOROLOGICZNY 19256,52 18 049,00
5. GMINA PŁOŚNICA Ekologiczne ścieżki dydaktyczne w Gminie Płośnica 31 431,71 20 000,00
6. STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE BENE FIDE Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działalność kulturalno-edukacyjną- warsztaty ekologiczne na terenie Gminy Janowiec Kościelny. 21 023,60 18 702,00
RAZEM 133 049,37 113 816,00

Z przyjemnością publikujemy relację zdjęciową z naszej lokalnej uroczystości, życząc grantobiorcom pomyślnej oraz terminowej realizacji !

Zamiar realizacji operacji własnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej  Krainy” informuje, że do 08 czerwca 2018 roku nie wpłynęła żadna informacja od uprawnionego podmiotu o zamiarze realizacji operacji własnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w zakresie:  „Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury”. Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej minął 08 czerwca 2018 roku. W tej sytuacji Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” postanowiło złożyć wniosek aplikacyjny na realizację operacji własnej pn. Mazurska wideoteka – klisza kulturowej unikalności. Planowany termin realizacji operacji to październik 2019 r. Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 10 000 zł