Zmiana godzin pracy Biura

W dniu 31 grudnia 2018 r. Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” będzie czynne w godzinach 8.00-10.00

Za utrudnienia przepraszamy

Kolejne umowy z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego podpisane!

W dniu 19 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawarta została kolejna  umowa o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach działania Leadera Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z siedzibą w Nidzicy

  • Operacja Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nidzcy zakłada renowacje elewacji budynku diakonijnego. Umowę o przyznaniu pomocy na ten cel podpisał ksiądz Roland Zagóra. Kwota przyznanej pomocy wynosi 50 0000 złotych i jest wynikiem pozytywnej oceny wniosku złożonego w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiana godzin pracy Biura

W dniu 24 grudnia 2018 r. Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” będzie czynne w godzinach 8-12.

Za utrudnienia przepraszamy

Konkurs na stanowisko pracy

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ogłasza nabór  na wolne stanowiska pracy:

  1. Specjalista ds. ekonomii społecznej i animacji lokalnej – pobierz

Wymagane dokumenty:

  •  list motywacyjny,
  •  życiorys ( curriculum Vita),
  •  kserokopie świadectw pracy,
  •  dokumenty poświadczające wykształcenie,
  •  prawo jazdy kat. B
  •  inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie,
  •  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla procesy rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE osobowych (Dz. U. poz. 1182 z 3.09.2014 r. z póź. zmianami).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach lub pocztą za zwrotnym pokwitowaniem odbioru na adres: Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, 13-100 Nidzica, Plac Wolności 1 z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy”

Termin składania dokumentów: 31.12.2018 r.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz telefonicznie pod nr 89 625 43 37.