W dniu 10.02.2021r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” . Celem posiedzenia było rozpatrzenie protestów, które wpłynęły  w ramach konkursów nr 45/2020 i nr 44/2020.

Lista operacji wybranych w konkursie Nr 45/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP po rozpatrzeniu protestu – pobierz

Lista operacji wybranych w konkursie Nr 44/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej –  nie uległa zmianie.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 10.02.2021r. –pobierz