W dniu 01.10.2019r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem posiedzenia było ponowne rozpatrzenie protestu.

Zmianie uległa lista operacji niewybranych przez LGD w konkursie nr 35/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej – START-UP- pobierz