Aktualizacja informacji o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji – listy rankingowe po rozpatrzeniu protestów

W dniu 10.02.2021r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” . Celem posiedzenia było rozpatrzenie protestów, które wpłynęły  w ramach konkursów nr 45/2020 i nr 44/2020.

Lista operacji wybranych w konkursie Nr 45/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP po rozpatrzeniu protestu – pobierz

Lista operacji wybranych w konkursie Nr 44/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej –  nie uległa zmianie.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 10.02.2021r. –pobierz

Ankieta ewaluacyjna

Głównym celem funkcjonowania Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” była realizacja wspólnie opracowanej z Mieszkańcami (Państwem) Lokalnej Strategii Rozwoju. Strategia ta realizowana jest przez szereg działań własnych Stowarzyszenia  oraz Państwa projekty finansowane w ramach programu PROW.

W ramach podsumowań realizacji programu oraz wypełniając zapisy zawarte w LSR przygotowaliśmy ankietę, o której wypełnienie Państwa prosimy. Zarówno podczas tworzenia dokumentu jak i teraz Państwa zdanie jest dla nas niezmiernie istotne.

Ankieta ewaluacyjna  – x16!MaZ@Ni2

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

W dniu 30.12.2020r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” Celem Posiedzenia było rozpatrzenie protestów.

Listy operacji wybranych w konkursach  nr 44/2020  i nr 45/2020  nie uległy zmianie.

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy’ – pobierz