Uwaga zmiana godzin pracy biura!

Informujemy, że w dniu 12.10.2019 r. biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” będzie dodatkowo czynne w godzinach od 8.00 do 10.00.

Aktualizacja informacji o zakończonej procedurze odwoławczej

W dniu 01.10.2019r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem posiedzenia było ponowne rozpatrzenie protestu.

Zmianie uległa lista operacji niewybranych przez LGD w konkursie nr 35/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej – START-UP- pobierz

Zaproszenie do składania ofert na realizację dwóch wizyt studyjnych

Z a p r o s z en i e
do składania ofert na  realizację dwóch wizyt studyjnych w ramach projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „ Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”

 

Pełna treść zaproszenia do składania ofert: pobierz
Link do zapytania ofertowego na stronie ARiMR: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia
ID ogłoszenia: 01/05/10/2019
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu: pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnienie warunków:pobierz
Załącznik nr 4 Wykaz usług: pobierz
Załącznik nr 5 Umowa pobierz

 

Protokół z otwarcia ofert: pobierz

Protokół z zakończenia postępowania pobierz