Konkurs na stanowisko pracy

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

  1. Specjalista ds. ekonomii społecznej i animacji lokalnej – pobierz

Wymagane dokumenty:

  •  list motywacyjny,
  •  życiorys ( curriculum Vita),
  •  kserokopie świadectw pracy,
  •  dokumenty poświadczające wykształcenie,
  •  prawo jazdy kat. B
  •  inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie,
  •  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla procesy rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE osobowych (Dz. U. poz. 1182 z 3.09.2014 r. z póź. zmianami).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach lub pocztą za zwrotnym pokwitowaniem odbioru na adres: Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, 13-100 Nidzica, Plac Wolności 1 z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy”

Termin składania dokumentów: 06.09.2019 r.

Zakończona procedura odwoławcza

W dniu 13.08.2019r odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem posiedzenia było rozpatrzenie protestów, które wpłynęły  w ramach konkursów nr 35/2019 i nr 36/2019.

Lista operacji wybranych w konkursie nr 36/2019 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO po uwzględnieniu protestu –pobierz

Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 35/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP nie uległa zmianie.

Biuro nieczynne 16.08.2019 r.

Informujemy, iż  w dniu 16.08.2019 r. biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD

W dniu 13.08.2019r. o godz. 10.00 w Przedsiębiorstwie Społecznym Garncarska Wioska Sp. z o.o w Kamionce, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem Posiedzenia będzie rozpatrzenie protestów.

Międzynarodowy projekt współpracy z Włochami

W dniu 26 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się spotkanie przedstawicieli podmiotów zaangażowanych we współpracę pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Regionem Umbria (Włochy). Spotkanie było wynikiem realizacji pierwszego etapu międzynarodowego projektu współpracy pn.: „Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej” w związku z otrzymanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” wsparciem finansowym w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polskim partnerem projektu jest Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”. Partnerem zagranicznym zaś jest włoska Lokalna Grupa Działania Gruppo Azione Locale Alta Umbria S.R.L. z miejscowości Gubbio w regionie Umbria w prowincji Perugia. Środki finansowe, przyznane na realizację przedmiotowej operacji, wynoszą łącznie 322 390,00 zł.

W obecnej perspektywie finansowej jest to pierwszy międzynarodowy projekt współpracy realizowany przez lokalne grupy działania w województwie warmińsko-mazurskim. Polega on na stworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Celem projektu jest budowanie trwałej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich poprzez międzynarodowy przepływ wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, rozwoju turystyki i kreowania produktów turystycznych, ekonomii społecznej, zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionów.