Informacja o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji – listy rankingowe

W dniu 08.04.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje grantowe: nr 32/2019 i  nr 33/2019.

Listy  rankingowe w ramach poszczególnych projektów grantowych:

32/2019 – Organizacja wydarzeń promujących produkty turystyczne, usługi i oferty wiosek tematycznych:
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 32/2019 – Organizacja wydarzeń promujących produkty turystyczne, usługi i oferty wiosek tematycznych: pobierz* pdf
– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 32/2019 – Organizacja wydarzeń promujących produkty turystyczne, usługi i oferty wiosek tematycznych: pobierz* pdf

33/2019 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym:
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 33/2019 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym: pobierz*pdf
– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 33/2019 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym: pobierz* pdf
– Lista operacji odrzuconych przez LGD w konkursie Nr 33/2019 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym: pobierz* pdf

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 08.04.2019 r. – pobierz* pdf

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 22 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo odwołania od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wzór odwołania pobierz

 

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD

W dniu 08 kwietnia 2019r. o godz. 11.00 w  Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem Posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków złożonych w ramach naborów: nr 32/2019 –  Promowanie produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu, produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury, nr 33/2019 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
  2. Wybór Sekretarzy Posiedzenia (Komisji Skrutacyjnej).
  3. Informacja o wynikach oceny formalnej zgodności z LSR oraz zgodności z PROW 2014-2020 w ramach ogłoszonych naborów.
  4. Dokonanie oceny i wyboru operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenie list rankingowych wniosków.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Zapraszamy na spotkania informacyjne!

W związku z planowanym naborem wniosków, zapraszamy wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartych spotkaniach informacyjnych zgodnie z załączonym harmonogramem.

 

OBSZAR MIEJSCOWOŚĆ DATA GODZINA
 

DLA POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

Płośnica

Urząd Gminy

28.03.2019r. 10.00
Iłowo-Osada, Sala Sesyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

10.04.2019r.  

12.00

 

 

 

DLA POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

Jedwabno

Urząd Gminy

04.04.2019r. 10.00
Rozogi

Urząd Gminy

09.04.2019r. 10.30
Wielbark

Urząd Miejski

11.04.2019r. 10.00
Świętajno

Gminny Ośrodek Kultury

05.04.2019r. 13.00
Dźwierzuty

Urząd Gminy

16.04.2019r. 10.00
 

DLA POWIATU NIDZICKIEGO

Nidzica

Urząd Miejski

02.04.2019r. 10.00
Janowiec Kościelny

Urząd Gminy

03.04.2019r. 11.00
Kozłowo

Urząd Gminy

12.04.2019r. 10.00

XVIII Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich

 

 

AKADEMIA SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

Maróz, 23-25 maja 2019

Chcesz działać lepiej, skuteczniej? Chcesz by ludzie lepiej rozumieli twoje intencje, chcesz lepiej rozumieć jak myślą ludzie, jak ich zmobilizować? Chcesz by miejsce, w którym mieszkasz i żyjesz było lepsze?

Weź udział w kolejnym spotkaniu w Marózie

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na wsi, a także sołtysów i radnych.

Spotkanie to okazja do wymiany pomysłów, podzielenia się z innymi tym, co robisz, podpatrzenia, co można zrobić inaczej. Dlatego zorganizujemy sesję „dobrych praktyk”, a także wymienimy informacje, jak skuteczniej działać  w organizacji – jak lepiej prowadzić zebrania, jak wpadać na niebanalne rozwiązania problemów. Znajdzie się miejsce do rozmowy  o sytuacji w nowych kołach gospodyń wiejskich, w sołectwach itp. Będą przykłady m.in. pracy z młodzieżą, małymi dziećmi, grupami rodziców; projekty z obszaru kultury i historii lokalnej, gry planszowe, wykorzystanie IT i wiele, wiele innych. Aby działać skutecznie, oprócz pomysłów, trzeba mieć jeszcze wewnętrzną siłę – stąd w programie zajęcia i warsztaty poświęcone emocjom, dialogowi, przezwyciężaniu trudności, zniechęcenia i frustracji.

Działając społecznie tu i teraz nie można tracić z oczu szerszej perspektywy –  porozmawiamy w Marózie o tym, jak niektóre problemy globalne, związane z klimatem, przyrodą, demografią, prawami człowieka przekładają się na życie naszej wsi i okolicy.

Akademia Skutecznego Działania jest dla wszystkich, którzy działają na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; którzy szanują własne dziedzictwo i poczuwają się do odpowiedzialności za przyszłość.

Zasady rekrutacji na Spotkanie w Marózie 23-25 maja 2019 i inne informacje kliknij TUTAJ

 

Konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży „TALENTY MAZURSKIEJ KRAINY”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ma przyjemność poinformować o ogłoszeniu konkursu wokalnego pn. „TALENTY MAZURSKIEJ KRAINY”.

Celem konkursu jest rozwój aktywności twórczej, pasji i edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży z Mazur, mieszkających w małych środowiskach poprzez upowszechnianie polskiej twórczości artystycznej – polskich piosenek, języka polskiego.

Eliminacje do konkursu odbędą się w dwóch etapach:

1) ELIMINACJE GMINNE (marzec-kwiecień 2019 r.) zorganizowane w 13 gminach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Podczas eliminacji wyłonieni zostaną laureaci w dwóch kategoriach wiekowych (IV-VI i GIMNAZJUM), którzy zostaną zakwalifikowani do etapu międzygminnego. Każdy uczestnik przygotuje dwie piosenki.

2) ELIMINACJE MIĘDZYGMINNE (8 maja 2019 r.). Eliminacje zostaną poprzedzone warsztatami  muzycznymi dla wszystkich uczestników, prowadzone przez specjalistów muzycznych z wieloletnim doświadczeniem – członków zespołu „Czerwony Tulipan”.

Dla jednego laureata międzygminnego konkursu wokalnego pn. „TALENTY MAZURSKIEJ KRAINY” główną nagrodą jest sfinansowanie i akredytacja do udziału w 27. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRANIE 2019 w Opolu, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału i do zapoznania się z dokumentacją konkursową.