Spotkanie informacyjne – zadania grantowe

W związku z planowanym naborem wniosków, zapraszamy wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na zadania grantowe w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w  otwartym spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.03.2018 r. o godz. 11.00 w sali „Ptasie Radio” w Przedsiębiorstwie Społecznym Gancarska Wioska w Kamionce k/ Nidzicy.

III Edycja konkursu wokalnego pn. „Kocham Śpiewać Polskie Piosenki”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ma przyjemność poinformować o ogłoszeniu III edycji konkursu wokalnego pn. „KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI”.

Celem konkursu jest rozwój aktywności twórczej, pasji i edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży z Mazur, mieszkających w małych środowiskach poprzez upowszechnianie polskiej twórczości artystycznej – polskich piosenek, języka polskiego.

Eliminacje do konkursu odbędą się w dwóch etapach:

1) ELIMINACJE GMINNE (marzec-kwiecień 2018 r.) zorganizowane w 13 gminach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Podczas eliminacji wyłonieni zostaną laureaci w dwóch kategoriach wiekowych (IV-VI i gimnazjum), którzy zostaną zakwalifikowani do etapu międzygminnego. Każdy uczestnik przygotuje dwie piosenki.

2) ELIMINACJE MIĘDZYGMINNE (10 maja 2018 r.). Eliminacje zostaną poprzedzone warsztatami  muzycznymi dla wszystkich uczestników, prowadzone przez specjalistów muzycznych z wieloletnim doświadczeniem – członków zespołu „Czerwony Tulipan”.

Dla jednego laureata międzygminnego konkursu wokalnego pn. „KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI” główną nagrodą jest sfinansowanie i akredytacja do udziału w 26. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRANIE 2018 w Opolu, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału i do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

Kolejne umowy w ramach Programu LEADER podpisane!

12 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisanych zostało 5 umów o przyznaniu pomocy w ramach wsparcia na wdrażanie operacji poprzez strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Łączna kwota wsparcia dla operacji wynosi 510 589,00 zł.
Beneficjenci objęci zasięgiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zawarli umowy w ramach  Podejmowania działalności gospodarczej – START UP oraz  Zachowania dziedzictwa kulturowego.
Podpisane umowy o przyznaniu pomocy stanowią kolejny etap rozdysponowania środków unijnych w ramach LEADER PROW na lata 2014-2020. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz jej beneficjenci podpisali umowy na kwotę ponad 4,4 mln złotych.

Skrócenie czasu pracy Biura LGD w dniu 15.02.2018 r.

Z powodu odbywającego się w dniu 15.02.2018 r. warsztatu refleksyjnego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama  Mazurskiej Krainy” Biuro LGD „Brama Mazurskiej Krainy” będzie czynne do godziny 11:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Kolejna umowa o powierzenie grantu podpisana!

26 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisanych zostało 6 umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Beneficjentami Leadera w ramach wsparcia na wdrażanie operacji poprzez strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. 

W imieniu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” umowę o powierzenie grantu pt. „Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych” na kwotę 59 154,00 zł.  podpisał Prezes Krzysztof Margol.

Łącznie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz jej beneficjenci podpisali już umowy na kwotę ok. 3,6 mln złotych.