Projekt współpracy – wizyta Hiszpanów w Polsce

W dniach 18-19 lipca Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” wraz z Lokalną Grupą Działania „Warmiński Zakątek” oraz Lokalną Grupą Działania „Południowa Warmia” gościło 5 przedstawicieli hiszpańskiej LGD: El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp z Montblanc. Podczas wizyty w woj. warmińsko – mazurskim goście odwiedzili między innymi Lidzbark Warmiński, oraz Garncarską Wioskę w Kamionce. Cel wizyty stanowiło ustalenie szczegółowego zakresu i harmonogramu partnerskiej współpracy.

Posiedzenie Rady LGD

W dniu 24 lipca 2018r. o godz. 9.00 w Małej Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem Posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków złożonych w ramach konkursów: nr 25/2018, nr 26/2018, nr 27/2018, nr 28/2018, nr 29/2018 oraz konkursów grantowych:  nr 30/2018 i 31/2018.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
  2. Wybór Sekretarzy Posiedzenia (Komisji Skrutacyjnej).
  3. Informacja o wynikach oceny formalnej, zgodności z LSR oraz zgodności z PROW na lata 2014-2020
  4. Dokonanie oceny i wyboru operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenie list rankingowych wniosków.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Konkurs na wydarzenie integrujące społeczność lokalną

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” realizuje projekt „Aktywny Obywatel – Lokalny Obywatel” w ramach Programu FIO 2018. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zapraszamy organizacje społeczne z gmin Płośnica, Nidzica i Świętajno do zgłaszania pomysłów na organizację wydarzenia publicznego w okresie od 1 czerwca do 30 listopada , które otrzyma wsparcie w ramach realizowanego projektu. Kryteriami wyboru wydarzenia są: przewidywana liczba uczestników, liczba zaangażowanych w realizacje wolontariuszy, w tym członków młodzieżowej rady gminy, udział lokalnej społeczności w organizacji wydarzenia- partnerzy, udział własny w organizacji wydarzenia (wkład rzeczowy, finansowy, praca wolontariuszy), uwzględnienie i wyeksponowanie 100 lecia Niepodległości Polski.

Zgłoszenia inicjatyw prosimy przysyłać do dnia 25 czerwca do godz. 16.00 na adres mailowy: d.bugajski@lgdbmk.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwa wydarzenia, organizator, data i miejsce, przewidywana liczba uczestników, liczba zaangażowanych wolontariuszy oraz ich rola w organizacji wydarzenia, kosztorys wydarzenia, opis w jaki sposób wydarzenie będzie promowało 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, jak zostanie zapewniony udział młodzieży w organizacji wydarzenia.

Projekt „Aktywny Obywatel – Lokalny Obywatel”  dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.