Kolejne umowy w ramach Programu LEADER podpisane !

W dniu 26 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej, Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podpisanych zostało 5 umów o przyznaniu pomocy w ramach Poddziałania 19.2 przez Leadera PROW 2014-2020 pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Naszymi Beneficjentami
Beneficjenci objęci zasięgiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zawarli umowy w ramach Podejmowanie działalności gospodarczej i Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202. Łączna kwota wsparcia wyniosła 551 000,00 zł.
Podpisane umowy o przyznaniu pomocy stanowią kolejny etap rozdysponowania środków unijnych w ramach LEADER PROW na lata 2014-2020. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz jej beneficjenci podpisali umowy na kwotę ponad 5,8 mln złotych.

Zapraszamy na spotkania informacyjne!

W związku z planowanym naborem wniosków, zapraszamy wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartych spotkaniach informacyjnych zgodnie z załączonym harmonogramem.

MIEJSCOWOŚĆ

DATA GODZINA MIEJSCE

Nidzica

06.04.2018

13:30

Sala konferencyjna, Zamek w Nidzicy

Janowiec  Kościelny

26.03.2018

10:00

Urząd Gminy Janowiec Kościelny

Janowo

17.04.2018 12:00 Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Kozłowo

05.04.2018 11:00

Urząd Gminy Kozłowo

Działdowo 18.04.2018 10:00

Urząd Gminy Działdowo

Iłowo-Osada

09.04.2018 13:00 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie
Płośnica 12.04.2018 10:00

Urząd Gminy Płośnica

Szczytno

04.04.2018 11:00 Urząd Gminy Szczytno, Sala sesyjna

Jedwabno

6.04.2018 11:00 Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie
Dźwierzuty 10.04.2018 10:00

Urząd Gminy Dźwierzuty

Świętajno 11.04.2018 12:00

Urząd Gminy Świętajno

Rozogi 16.04.2018 10:30

Urząd Gminy Rozogi

 

 

Spotkanie informacyjne Gmina Wielbark

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy” w związku z planowanym naborem wniosków, zaprasza wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się o godzinie 10 dnia 14 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku.

W sposób szczególny zachęcamy do uczestnictwa przedstawicieli samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, organizacji, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne działające na danym terenie.

Podczas spotkania będzie można zapoznać się z  planowanymi przedsięwzięciami, które zostaną dofinansowane w bieżącym okresie programowania. Omówione zostaną poszczególne działania oraz podstawowe założenia Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2014-2020.

Uroczyste podpisanie umów – Kamionka 02.03.2018 r.

2 marca 2018 roku w Kamionce podpisaliśmy 22 umowy o powierzenie grantu z udziałem przedstawicieli organizacji oraz władz gmin członkowskich na realizację zadań w ramach trzech zakresów tematycznych: Wsparcie działalności świetlic, Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promującym obszar oraz Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych.

Z przyjemnością publikujemy relację zdjęciową z naszej lokalnej uroczystości, życząc grantobiorcom pomyślnej oraz terminowej realizacji !

Umowa na kolejny projekt grantowy podpisana!

W dniu 1 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Prezes Krzysztof Margol podpisał w imieniu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” umowę o powierzenie grantu pt. „Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promujących obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych” na kwotę 100 932 zł.

Łącznie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz jej beneficjenci podpisali już umowy na kwotę ok. 5 mln złotych.

Spotkanie informacyjne – zadania grantowe

W związku z planowanym naborem wniosków, zapraszamy wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na zadania grantowe w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w  otwartym spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.03.2018 r. o godz. 11.00 w sali „Ptasie Radio” w Przedsiębiorstwie Społecznym Gancarska Wioska w Kamionce k/ Nidzicy.