Dokumenty aplikacyjne OiRW (nabór V: 14.01.2013-08.02.2013)

Konkurs w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi” (nabór V)

Dokumentacja do pobrania:

  1. IW-1-413-313-5z. Instrukcja
  2. Kryteria wyboru operacji
  3. W-1-413-313-5z. Wniosek
  4. Wykaz dokumentów niezbędnych