Konkurs w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy  w ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (nabór nr IV)

Dokumentacja do pobrania:

 1. 413_311 Instrukcja EPO: pobierz
 2. Formularz informacji minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010: pobierz
 3. 413-311-EPO -Ekonomiczny Plan Operacji (wersja do edycji): pobierz
 4. Kryteria wyboru operacji RWDN: pobierz
 5. Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie formularza – pomoc de minimis: pobierz
 6. W-1-1-413-311. EPO -Ekonomiczny Plan Operacji (wersja pdf): pobierz
 7. W-1-2-413-311. Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis (wersja do edycji): pobierz
 8. W-1-2-413-311. Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis (wersja pdf): pobierz
 9. W-1-3-413-311. Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (wersja do edycji): pobierz
 10. W-1-3-413-311. Oświadczenie-właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (wersja pdf): pobierz
 11. W-1-4-413-311. Wzór gwarancji (wersja do edycji): pobierz
 12. W-1-4-413-311. Wzór gwarancji (wersja-pdf): pobierz
 13. WOPP-413-311 (wersja do edycji): pobierz
 14. WOPP-413-311. Wniosek (wersja pdf): pobierz
 15. WOPP-413-311. Instrukcja wypełniania wniosku: pobierz
 16. Wykaz dokumentów niezbędnych RWDN: pobierz
 17. Zapytanie ofertowe – wzór (wersja do edycji): pobierz
 18. Zapytanie ofertowe – wzór (wersja pdf): pobierz