Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: przeprowadzenie ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

Pobierz zapytanie ofertowe: TUTAJ