W dniu 08.04.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje grantowe: nr 32/2019 i  nr 33/2019.

Listy  rankingowe w ramach poszczególnych projektów grantowych:

32/2019 – Organizacja wydarzeń promujących produkty turystyczne, usługi i oferty wiosek tematycznych:
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 32/2019 – Organizacja wydarzeń promujących produkty turystyczne, usługi i oferty wiosek tematycznych: pobierz* pdf
– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 32/2019 – Organizacja wydarzeń promujących produkty turystyczne, usługi i oferty wiosek tematycznych: pobierz* pdf

33/2019 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym:
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 33/2019 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym: pobierz*pdf
– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 33/2019 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym: pobierz* pdf
– Lista operacji odrzuconych przez LGD w konkursie Nr 33/2019 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym: pobierz* pdf

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 08.04.2019 r. – pobierz* pdf

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 22 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo odwołania od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wzór odwołania pobierz