W dniu 07.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje grantowe złożone w konkursie Nr 21/2017, 22/2017 w ramach  naborów projektów grantowych.

Listy  rankingowe w ramach poszczególnych projektów grantowych:

21/2017 – Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promujących obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych:
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 21/2017 – Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promujących obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 21/2016 – Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promujących obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych pobierz
– Nie utworzono listy operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 21/2017 – Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promujących obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych
– Lista operacji odrzuconych przez LGD w konkursie Nr 21/2017 – Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promujących obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych pobierz

22/2017 – Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych:
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 22/2017 – Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych: pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 22/2016 – Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych:pobierz
– Lista operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 21/2017 – Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych: pobierz
– Lista operacji odrzuconych przez LGD w konkursie Nr 22/2017 – Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych: pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 07.09.2017 r. pobierz

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 22 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo odwołania od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wzór odwołania pobierz