26 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisanych zostało 6 umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Beneficjentami Leadera w ramach wsparcia na wdrażanie operacji poprzez strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. 

W imieniu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” umowę o powierzenie grantu pt. „Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych” na kwotę 59 154,00 zł.  podpisał Prezes Krzysztof Margol.

Łącznie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz jej beneficjenci podpisali już umowy na kwotę ok. 3,6 mln złotych.